Europese autosector vraagt steun

Europese autosector vraagt steun
Vergroot foto
Door: BV 15-10-2008

De Europese autosector heeft al betere tijden gekend. ACEA, de vereniging die de 15 grootste Europese autobouwers vertegenwoordigt, weet dat de Europese verkoop in september 8,1% onder die van dezelfde maand in 2007 is gevallen. Zo'n lage verkoop was van 1998 geleden. En dat terwijl de almaar strengere regelgeving de verschillende automerken dwingt om versneld zeer grote investeringen aan te gaan. Vooral met het oog op het halen van toekomstige emissienormen. De vereniging weet dat de Europese autobouwers gemiddeld 4% van hun omzet herinvesteren in ontwikkeling en voegt er in één adem aan toe dat zulks slechts haalbaar is in een gunstig economisch climaat.

Gewapend met tewerkstellingscijfers -de Europese autosector verschaft rechtstreeks werk aan 2,4 miljoen mensen en omvat onrechtstreeks 10 miljoen arbeidsplaatsen- vraagt de vereniging om meer overheidssteun. Het gaat vooralsnog niet om rechtstreekse financiële ondersteuning (zoals in de VS wel noodzakelijk blijkt), maar om maatregelen die de vraag in deze tijden van financiële crisis kunnen opvijzelen. En nog specifieker; maatregelen die de vraag naar zuinige technologiën -die verantwoordelijk zijn voor de grote investeringsdruk- kunnen aanzwengelen.

Geef commentaar
comments by Disqus