Volvo remt nu ook automatisch voor dieren

Volvo remt nu ook automatisch voor dieren
Bekijk 8 foto's
Door: BV 11-06-2011

Volvo blijft z'n veiligheidstechnologie verder ontwikkelen. Ditmaal heeft de constructeur onderzocht hoe z'n Pedestrian Detection with Full Auto Brake (een systeem dat voetgangers herkent en zelf remt om een aanrijding te vermijden) aangepast kan worden om ongevallen met grote dieren te vermijden.

Iedereen weet dat er op regelmatige basis kleine dieren sneuvelen in het verkeer. Dat is vervelend, maar ze richten nauwelijks of geen schade aan de auto aan en vormen helemaal geen gevaar voor de inzittenden. Het wordt een ander verhaal als het gaat om grote dieren. Wilde zwijnen, runderen, herten, elanden... Daar is de schade aan de voertuigen zeer groot en is er aanzienlijk risico voor de inzittenden. En het gaat evenmin om een verwaarloosbaar aantal. Alleen al in Zweden vinden jaarlijks 40.000 ongevallen met dieren plaats. En in de VS verloren tussen 1993 en 2007 bijna 2.500 mensen het leven bij aanrijdingen met dieren.

Het systeem dat voetgangers, en nu ook grote dieren herkent, bestaat uit twee delen: een radarsensor en een infraroodcamera die de verkeerssituatie registreert. Dat betekent dat het ook in het donker functioneert. Belangrijk, omdat de meeste aanrijdingen met wilde dieren ´s nachts plaatsvinden. De camera houdt de weg voor de auto in de gaten. Als een dier zich binnen het bereik van het systeem bevindt, waarschuwt het de bestuurder met een geluidssignaal. Als die niet reageert, remt de auto automatisch af. In gevallen waarin een aanrijding niet is te voorkomen, remt het systeem de auto voldoende af om de kracht van de botsing zo veel mogelijk te temperen.

Tijdens de ontwikkeling van het nieuwe veiligheidssysteem stond Volvo voor de uitdaging dat het systeem verschillende dieren moest kunnen onderscheiden. Om dit te kunnen realiseren, bracht het ontwikkelingsteam een dag in een safaripark door in een poging om dieren en hun gedragspatronen digitaal vast te leggen. Dit deden ze door zeer langzaam over een weg te rijden waarlangs voer was gelegd om de dieren te lokken. De gegevens die hiermee zijn verzameld, werden gebruikt om het sensorsysteem te ontwikkelen. Dat reageert op grote dieren als herten, rendieren en elanden.

Geef commentaar
comments by Disqus