Inschrijvingen oktober kleuren roze

Inschrijvingen oktober kleuren roze
Vergroot foto
Door: TB 02-11-2012

De afgelopen maand oktober werden 41.846 nieuwe personenwagens in België in het verkeer gebracht. Dat is 1,5% minder dan tijdens dezelfde maand van vorig jaar. Bekijken we de voorbije 10 maanden samen, dan doet de markt het dit jaar met in totaal 428.579 nieuw ingeschreven personenwagens 11,3% minder goed dan een jaar geleden. De trouwe lezer merkt meteen op dat dit resultaat een pak beter is dan vorige maand, maar aan feesten doen de constructeurs nog niet mee. Immers, daar waar de cijfers van september 2012 negatief beïnvloed werden door een kleiner aantal werkdagen dan een jaar eerder, is voor de voorbije maand oktober het omgekeerde waar: twee werkdagen meer dan in oktober 2011 en dus cijfers die een te rooskleurig beeld geven op de evolutie van de inschrijvingen van voertuigen. Volgens FEBIAC kabbelen we dus nog steeds rustig voort richting een gecumuleerd verlies van 15%. 

Bovendien, zo stelt FEBIAC nog, zal de komende twee maanden het verschil met vorig jaar sowieso verder oplopen. Dit is het onvermijdelijke gevolg van het aflopen van de eco-premie eind vorig jaar. Vanaf medio november ontstond er toen op de particuliere markt immers een stormloop op nog beschikbare auto's die in aanmerking kwamen voor de premie van 3 en 15%. Wanneer we de evolutie van de inschrijvingen van naderbij analyseren, valt het op dat de privé-aankopen dit jaar met bijna een vijfde terugvallen (-19,5%) terwijl het aantal wagens dat door bedrijven wordt ingeschreven nagenoeg op hetzelfde niveau blijft als vorig jaar (-0,4%). De sterke terugval van het aantal ingeschreven wagens door privé-eigenaars, maakt dat de verdeling tussen auto's van bedrijven en zelfstandigen enerzijds en auto's van particulieren anderzijds momenteel ongeveer 50/50 bedraagt. 

Het KMI weet nog niet welke winter het wordt, maar FEBIAC ziet wel al een en ander weerspiegeld in hun kristallen bol. Volgens hun verwachting zullen er volgend jaar ongeveer 480.000 à 485.000 nieuwe personenwagens in het verkeer worden gebracht. Dat aantal komt dus overeen met het totaal dat FEBIAC verwacht voor dit jaar. Al moeten we natuurlijk wel in rekening nemen dat de cijfers van 2012 nog wel wat hoger hadden gelegen indien we niet de verstoring hadden gekend door het aflopen van de eco-premie waar eerder in dit commentaar al naar werd verwezen. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat de neerwaartse trend wellicht nog zal worden doorgezet.

Geef commentaar
comments by Disqus