EU wil (veel) strengere geluidsnormen

EU wil (veel) strengere geluidsnormen
Vergroot foto
Door: BV 28-12-2012

Een beperking op de geluidsemissie van nieuwe wagens bestaat in Europa al sinds 1970, en de normen zijn sinds die tijd regelmatig aangescherpt. De laatste aanpassing in de praktijk dateert van 2007. Een werkgroep van het Europese parlement heeft echter zopas nieuwe normen goedgekeurd (met een nipte meerderheid van 30 voor-stemmen, tegen 27 tegen-stemmen en 2 afwezigen). Die worden nu voorgedragen aan de voltallige commissie (maart 2013) en moet dan nog de goedkeuring krijgen van het voltallige parlement. Daarna heeft de sector 6 jaar de tijd om zich voor te bereiden.

De EU wil er het aantal decibels weggeluid waaraan z'n inwoners worden blootgesteld, mee beperken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de stedelijke inwoners van Europa regelmatig meer dan 55dB verkeersgeluid te verwerken krijgt, wat volgens medisch onderzoek schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Een opsplitsing per geluidsbron (auto, bus, tram, voetgangers, vrachtwagens...) is niet voorgelegd.

Diezelfde werkgroep formuleert tegelijk voorstellen die ervoor moet zorgen dat hybrides en elektrische auto's in de toekomst beter hoorbaar zijn voor voetgangers. Die wagens zullen uitgerust moeten worden met een artificiële geluidsbron (lees: een luidspreker) omdat ze anders te stil zijn.

Eveneens op de wenslijst van de werkgroep, staat een label dat bij de aanschaf van de auto moet wijzen op het geluid dat het model produceert. Net zoals dat al het geval is voor het brandstofverbruik of voor banden. Overigens wordt bij die banden ook al een geluidsbeoordeling gedaan. Die produceren rolgeluiden die bij moderne wagens de voornaamste bron zijn van rijgeluiden. Specialisten verwijten de EU overigens nog steeds een gebrek aan totaalvisie, omdat het label het aankoopgedrag van de consument wil sturen maar tegelijk belangrijke veiligheidsaspecten negeert.

De verenigingen van Europese autoconstructeurs bestempelen de voorgestelde normen als "volstrekt onrealistisch". Grote onderzoeksinspanningen leiden daarnaast -logischerwijze- tot een meerprijs voor de consument. En die moet al een hoop centen neerleggen voor z'n welzijn. Geen abstract gegeven: zo is de technologiekost van motoren die voldoen aan de Euro 6-norm (van kracht vanaf 1 januari 2014) al zo'n € 1.000 hoger ingeschat dan die van een identieke actuele krachtbron.

Geef commentaar
comments by Disqus