Inschrijvingen 2012, de eindafrekening

Inschrijvingen 2012, de eindafrekening
Vergroot foto
Door: TB 02-01-2013

We keken al eerder kort even terug naar wat 2012 op Auto55 in petto had (met respectievelijk de hoog- laagvliegers en buitenbeentjes), en ook FEBIAC heeft haar rapport klaar. 22.324 nieuwe personenwagens werden ingeschreven tijdens de maand december. Dat brengt het totaal voor 2012 op 486.737 nieuwe auto's die in het verkeer werden gebracht in ons land. Dat resultaat betekent, zoals al eerder voorspeld, een terugval met 14,9% in vergelijking met de cijfers uit het recordjaar 2011. De segmenten van lichte bedrijfsvoertuigen (-11%), van bedrijfsvoertuigen tussen 3,5 en 16 ton (-12,9%) en van zware voertuigen van meer dan 16 ton (-14,5%) sluiten eveneens het jaar af met een terugval. En ook de gemotoriseerde tweewielers boeren achteruit, hoewel daar de schade minder uitgesproken is (-6,4%).

Volgend op twee opeenvolgende recordjaren moest 2012 de opheffing verwerken van de federale ecopremies die tot eind 2011 werden toegekend aan auto's met een lage CO2-uitstoot. Bovendien was er de langdurige onzekerheid met betrekking tot de nieuwe regels voor firmawagens en daar bovenop kwam nog de economische situatie, die allesbehalve enthousiasme opwekte. Rekening houdende met deze elementen, had FEBIAC al vroeg in 2012 haar schatting voor het totaal aantal inschrijvingen van nieuwe wagens gesteld op 485.000. Een prognose die gehaald werd en zelfs licht werd overtroffen tijdens de laatste dagen van 2012. Voor 2013 wordt een stabilisering verwacht van het aantal nieuwe inschrijvingen van personenwagens, tenzij er natuurlijk nieuwe initiatieven worden verzonnen (in welke richting dan ook). Tegenwoordig weet je maar nooit.

Geef commentaar
comments by Disqus