​Brussel blijft met fileleed kampen

Vergroot foto
Door: ADD 18-01-2015

Negen op tien werknemers zijn kwart langer onderweg naar hun werk in Brussel. Tot dat besluit komt werkgeversfederatie Agoria in haar mobiliteitsenquête.

Brussel filehoofdstad

Uit cijfers van het Amerikaanse bedrijf Inrix dat verkeersinformatie aanbiedt, blijkt dat automobilisten in België in 2013 door files gemiddeld achtenvijftig uur verloren. België heeft daarmee het grootste fileprobleem van Europa. Bovendien is Brussel met drieëntachtig uren file de stedelijke agglomeratie met het grootste verkeersprobleem. Zelfs Londen doet het beter.

Economische repercussies

En het ziet er niet naar uit dat de cijfers voor 2014 rooskleuriger zullen zijn. Integendeel. Want volgens Agoria merkt vrijwel geen enkele ondervraagde onderneming een verbetering op sinds de vorige enquête, in 2012. De Brusselse bedrijven geven aan dat deze situatie grote gevolgen voor de economische aantrekkelijkheid van onze hoofdstad heeft. Zo hebben twee op de drie bedrijven moeite om medewerkers te vinden of te behouden en is 60% van mening dat dit probleem hen ertoe kan aanzetten om Brussel te verlaten.

Dynamisch verkeersbeheer

De meeste ondernemingen in de Brusselse technologiesector zijn gevestigd in de rand van het Brussels Gewest. Het zijn gebieden met slechte verbindingen op het vlak van openbaar vervoer. En de bereikbaarheid met de auto is al niet veel beter. Om de problemen aan te pakken nemen de bedrijven dan maar individuele maatregelen, zoals telewerk. Maar zij verwachten van de overheid dat ook zij het probleem aanpakt. Een dynamisch verkeersbeheer moet prioriteit krijgen, net als een beter aanbod van het openbaar vervoer. Daarvoor moeten de gewesten (de Brusselse ring ligt grotendeels in Vlaanderen) gaan samenwerken met de federale overheid, die verantwoordelijk is voor het gewestelijk expressnet (GEN).

Een heus verlanglijstje

Slimme verkeerslichten, oprichting van een mobiliteitslaboratorium, planning van het mobiliteitsbeleid op gewestelijk en grootstedelijk niveau, coördinatie van de verkeersinformatie, intelligente kilometerheffing… De bedrijven verlangen een allesomvattend actieplan zoals geïmplementeerd in andere Europese steden. Bijvoorbeeld in Nederland, waar de omvang van de files in zeven jaar tijd met de helft is verminderd. Over dezelfde periode zijn de fileproblemen in Brussel echter dubbel zo groot geworden.

Ook het openbaar vervoer moet grondig aangepakt worden. De gewestelijke netten (MIVB, De Lijn, TEC) moeten op elkaar aansluiten en het GEN zou moeten starten op lijnen die al zijn afgewerkt. Ook een oplossing voor de noord-zuid-verbinding bij het spoor, een uitbreiding van de metro én tram- of busverbindingen naar de industriezones staan op het verlanglijstje van de technologiefederatie.

Geef commentaar
comments by Disqus