Helft ouders vindt zichzelf voorbeeld voor lerende chauffeurs

Vergroot foto
Door: ADD 23-01-2015

Als we met de auto onderweg zijn, durven wij allemaal wel al eens te vloeken op andere chauffeurs, nog snel door het oranje te glippen of een sms te checken achter het stuur. En op zich is dat allemaal vrij onschuldig. Waar wij ons echter niet van bewust zijn, is dat ons gedrag vanop de achterbank nauwlettend in het oog gehouden wordt. En dat wij zo dus een belangrijke invloed op het latere rijgedrag van onze kinderen hebben. Natuurlijk geldt dit ook voor onze goede gewoontes, oef.

Bandenfabrikant Goodyear ondervroeg Belgische ouders van jonge chauffeurs over hun eigen rijvaardigheid en hun mening over de verkeersopleiding en kwam tot een aantal opmerkelijke bevindingen.

Eigen rijvaardigheid onder de loep

Zo valt op dat wij ons best snel kwaad maken wanneer wij onze kinderen rijles geven (22% van de ouders vloekt op leerling-chauffeur) en dat 61% van de ondervraagde ouders hun eigen rijstijl als een goed voorbeeld voor hun kinderen beschouwt. Iets meer dan de helft van de ondervraagden denkt dan ook te zullen slagen voor het rijexamen indien ze dit opnieuw zouden afleggen.

Terecht ongerust?

Van de ondervraagde ouders is het merendeel ervan overtuigd dat hun kroost veilig met de wagen rijdt (79%). Toch zijn er een aantal punten waarover ouders zich zorgen maken: gsm achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel en in een gebrekkige auto rondrijden. Het feit dat jonge chauffeurs weleens agressief op andere weggebruikers zouden kunnen reageren, baart mama en papa dan weer minder zorgen.
De voornaamste oorzaken van roekeloos rijgedrag bij jongeren leggen ouders vooral bij drug- of alcoholgebruik, gebrek aan ervaring en gsm achter het stuur.

Geef commentaar
comments by Disqus