​EU treedt harder op tegen verkeersovertredingen in het buitenland

Vergroot foto
Door: ADD 17-02-2015

Veel bestuurders lijken nog steeds te denken dat verkeersregels niet langer op hen van toepassing zijn zodra ze in het buitenland zijn. Het Europees Parlement heeft echter een nieuwe richtlijn over de uitwisseling van gegevens vastgelegd waardoor verkeersovertredingen makkelijker over de grenzen heen strafbaar kunnen worden gesteld.

Vooral zware overtreders worden strikter aangepakt

De richtlijn, die in het kader van het Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid past, zorgt er voor dat de verschillende Europese administratieve instanties informatie over autobezitters probleemloos met elkaar kunnen delen. Hij gaat op 6 mei 2015 van kracht en geldt voor ernstige delicten zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs, een rood stoplicht negeren of te hard rijden.

Niet langer uitzondering voor Engeland, Ierland en Denemarken

Op zich is dat allemaal niets nieuws, de EU-landen zijn tenslotte al sinds 2013 verplicht gegevens door te geven als er sprake is van ernstige schendingen van de verkeersregels. De wettelijke basis hiervoor vormden de EU-regels inzake politiesamenwerking. Het Europees Hof van Justitie echter paste dit niet toe en om die reden is de regeling nu onderdeel van het vervoersbeleid.

Daarenboven werden verkeersovertredingen in de verschillende EU-landen anders beoordeeld en golden er voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken uitzonderingen. Dit valt nu allemaal weg. Ten laatste in 2017 moeten ook deze drie landen het nieuwe beleid uitvoeren.

Geef commentaar
comments by Disqus