​Dodental stijgt op Vlaamse wegen, niet in België

Bekijk 2 foto's
Door: ADD 17-03-2015

Vandaag stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid nieuwe cijfers voor over het aantal verkeersdoden op de Belgische wegen. En die waren wat Vlaanderen betreft allesbehalve hoopgevend. Ons gewest telde in 2014 namelijk een beduidende stijging van het aantal doden ter plaatse bij verkeersongevallen.

België versus Vlaanderen

En afgezien van het feit dat dat allesbehalve goed nieuws is, is het ook best opmerkelijk. Zeker als je weet dat volgens het BIVV de cijfers voor heel België wel daalden. Volgens het Instituut vielen vorig jaar op de Belgische wegen 615 doden ter plaatse tegenover 627 in 2013. In Vlaanderen daarentegen werden in 2014 336 doden ter plaatse geregistreerd, of 18 meer dan in 2013. Daarmee overstijgt het dodental in 2014 zowel dat van 2013 als van 2012 (zie grafiek).

Dodental is onder auto-inzittenden het hoogst

Eveneens opvallend is de discrepantie tussen de verschillende weggebruikers. Grote dalingen bij doden in ongevallen met lichte vrachtwagens (-16) en onder motorrijders (-19) staan in contrast met grote stijgingen bij doden in ongevallen met vrachtwagens (+30) en onder auto-inzittenden (+43). Het aantal doden ter plaatse bij voetgangers (+5), fietsers (+0) en bromfietsers (-1) evolueerde nauwelijks. Auto-inzittenden blijven met 166 doden ter plaatse de grootste groep verkeersdoden.

Minste verkeersdoden in Duitsland en Nederland

Daarmee overstijgt het dodental in 2014 zowel dat van 2013 als van 2012
In de Europese ranglijst sluiten we met 60 verkeersdoden per miljoen inwoners aan bij het Europese gemiddelde, maar we doen het minder goed dan de buurlanden, met uitzondering van Luxemburg (65). Frankrijk telde 56 verkeersdoden per miljoen inwoners, maar vooral Duitsland en Nederland scoren met respectievelijk 44 en 34 verkeersdoden per miljoen inwoners frappant beter dan Vlaanderen.


Geef commentaar
comments by Disqus