Binnenkort een zwarte doos in elke auto?

Bekijk 2 foto's
Door: BV 22-11-2015

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) lanceerde een dikke maand geleden een oproep aan de burger. Iedereen met een idee om de verkeersveiligheid te verhogen, werd verzocht dat kenbaar te maken. Van de bijna 7.000 mensen werden een deel uitgenodigd door het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid voor een debat.

Vereenvoudiging wegcode, meer controle en een zwarte doos

Het BIVV, dat de jongste jaren vooral dienst doet als propaganda-apparaat en erg graag de regering naar de mond praat, komt tot een aantal conclusies. Enerzijds is er volgens de organisatie een breed draagvlak voor een vereenvoudiging van de tekst wegcode. Een idee dat al werd geopperd door de overheid. Maar een aanpassing van de inhoud is niet nodig. Daarnaast moet uit de debatten blijken dat veel mensen heil zien in nieuwe technologieën. Een elektronische zwarte doos die als ‘big brother’ in de gaten houdt hoe je rijdt, gaat als aanbeveling mee naar de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid die op 15 december plaatsvindt.

Het persbericht van het BIVV zegt dat er een grotere aandacht besteed moet worden aan de opleiding terwijl het instituut ook zegt dat er een "grote vraag is om het aantal controles te verhogen." Over aanpassingen aan de infrastructuur wordt dan weer met geen woord gerept. Die vonden alle deelnemers blijkbaar uitstekend.

Geef commentaar
comments by Disqus