Wie kan er beter autorijden. Mannen of vrouwen?

Vergroot foto
Door: ADD 30-11-2015

Autoverzekeraar Sparkassen Direktversicherung biedt in Duitsland al twee jaar een telematica-tarief aan. Een box verzamelt dan data over je rijgedrag en telkens nadat je op baan was, kent het systeem punten toe. Wie voorzichtig rijdt, wordt beloont met een korting op zijn premie. De gegevens die op die manier verzameld werden, heeft de verzekeraar onlangs geanalyseerd en daarbij kwamen ze tot de conclusie dat - sorry mannen - vrouwen betere chauffeurs zijn.

Defensieve chauffeurs

Volgens hun analyse (en dus ook vanuit hun perspectief, want wat is ten slotte een ‘goede’ chauffeur) is 64,6 procent van de mannelijke bestuurders een goede bestuurder. Wat betekent dat ze een score van minstens 80 punten behaalden. Bij de vrouwen bereikte 74,8 procent deze score. In feite komt het er dus op neer dat vrouwen in de eerste plaats defensieve bestuurders zijn die weinig schade veroorzaken.

Opvallend verschil in leeftijd

Maar niet alleen het geslacht maakt een verschil. Nog opvallender zijn de afwijkende resultaten tussen de verschillende leeftijden. Slechts 20 procent van bestuurders tot 24 jaar haalde minimaal 80 punten. In categorie van de 25- tot 54-jarigen was dat 64 procent en bij de groep die 54 of ouder was, werd 75 procent een ‘goede chauffeur’ genoemd.

Geef commentaar
comments by Disqus