Mobiliteitsminister Galant wil af van 120km/u op snelwegen

Vergroot foto
Door: BV 14-01-2016

Federaal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), die tegelijk ook nog burgemeester is van Jurbeke, zal aan het BIVV (Belgische Instituut Voor Verkeersveiligheid) een studie vragen in verband met de snelheid op de Belgische snelwegen. Dat kadert in een eerder aangekondigde herziening van de wegcode. Die waar in een opiniestuk toe werd opgeroepen door het BIVV en waar de overheid positief op reageerde.

“In België geldt momenteel overal 120 km per uur op onze snelwegen, ongeacht de staat van de weg, de verkeerssituatie, het tijdstip of het weer. Ik wil dat hierover een vergelijkend onderzoek wordt gevoerd: welke snelheid is in welke situatie het meest aangewezen?” De Minister schuift de verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu naar voren als de belangrijkste toetsstenen.

Minister Galant merkt op dat er in onze buurlanden al jaren verschillende snelheden gelden. “In Frankrijk en in Luxemburg moet bijvoorbeeld trager gereden worden bij slecht weer. In Nederland bestaan er verschillende snelheidsregimes naast elkaar, afhankelijk van het stuk snelweg”.

Minister Galant hoopt de resultaten van de studie tegen de zomer te ontvangen. Maar omdat het BIVV nooit tot enerlei vorm van conclusie komt die niet in het kraam van de regering past, lijken die resultaten nu al in steen gekerfd. Als de resultaten er zijn, komt er overleg met de verschillende sectoren en wellicht wordt ook de burger weer opgevoerd. Uit een eerdere door het BIVV georganiseerde consultatieronde met ‘de burger’ bleek al dat de gemiddelde Belg vindt dat er vooral meer op snelheid gecontroleerd moest worden en dat was nét wat de regering in gedachten had. En uiteraard zal ook overleg met de Gewesten nodig zijn, bijvoorbeeld in verband met de staat van de weg of het aanbrengen van flexibele borden.

Geef commentaar
comments by Disqus