Helft te veel verkeerslichten in Vlaanderen: weghalen die handel

Vergroot foto
Door: BV 01-02-2016

Onderzoek naar het effect van verkeerslichten in België? Dat lijkt ons op teveel lange tenen tegelijk te trappen. Maar in Engeland is de zaak wél eens wetenschappelijk bekeken. Een uitgebreide studie van de British Institute of Economic Affairs bracht daar vorige maand aan het licht dat er veel te veel en ook nog eens onoordeelkundig geplaatste verkeerslichten staan. De auteurs van de studie concluderen dat op Britse wegen 80% van alle verkeerslichten beter zou verdwijnen. En dat “de hoge mate van verkeersregeling nefast is voor de veiligheid, de economie en het milieu en ook de belastingbetalers en de gemeenschap op hoge kosten jaagt”. De kostprijs voor de economie werd er ook becijferd. Elke 2 minuten dat een autotraject nodeloos langer duurt (of één beurtje voor een rood licht) kost er de economie jaarlijks £ 16 miljoen.

VAB en Touring komen tot dezelfde conclusie

de hoge mate van verkeersregeling nefast is voor de veiligheid, de economie en het milieu en ook de belastingbetalers en de gemeenschap op hoge kosten jaagt
Mobiliteitsorganisaties VAB en Touring komen in eigen land tot soortgelijke conclusies. Dat koppen de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws op maandag. Ze stellen uit onderzoek dat op gewestwegen de helft van de verkeerslichten alleen maar nadelige gevolgen heeft en dat dat in zones met lagere snelheden nog hoger oploopt. Tot wel 90% in zones waar de snelheid maximaal 30km/u bedraagt. De helft van de verkeerslichten zou probleemloos weggehaald kunnen worden.

En het BIVV

Het BIVV stelt in een klungelige reactie dat de verkeerslichten moeten blijven omdat ze het veiligheids’gevoel’ bevorderen en dat zonder die lichten nog minder mensen hun kinderen met de fiets naar school zullen sturen.

Geef commentaar
comments by Disqus