26.000 Europese verkeersdoden in 2015

Vergroot foto
Door: BV 28-03-2016

Het gaat goed met Europese evolutie van de dodelijke verkeersslachtoffers. In 2001 vielen er nog 54.000 verkeersslachtoffers binnen de Europese grenzen. Dat aantal is afgenomen tot 26.000 in 2015.

Minder dan de helft dus. Maar het nieuws is niet allemaal goed. In 2014 vielen immers 300 dodelijke slachtoffers minder dan in 2015. Een gegeven dat we ook in eigen land zagen, waar het BIVV concludeerde dat er wel minder ongelukken gebeurden, maar dat de gevolgen ervan zwaarder waren. Het is de bedoeling het aantal verkeersdoden nog verder te laten dalen, met zo’n 5% per jaar. In België zou het aantal slachtoffers tegen 2020 nog moeten halveren, maar die doelstelling lijkt niet realiseerbaar. België staat ermee op de 9de plaats in de lijst van meest verkeersonveilige landen in Europa.

Naast 26.000 doden vielen er afgelopen jaar ook nog 135.000 gewonden. De zwakke weggebruikers vertegenwoordigen daarvan de grootste groep.

Geef commentaar
comments by Disqus