45.413 bekeuringen uitgeschreven door… De Lijn

Vergroot foto
Door: BV 12-04-2016

Het is niet alleen de politie die boetes kan uitschrijven. De Lijn kan het ook. Voor zwartrijden of wangedrag op de bus is dat niet zo onbegrijpelijk, maar sinds 1 september 2015 mag De Lijn ook bekeuringen uitschrijven wanneer een tram of bus gehinderd wordt. Justitie of Politie komen er helemaal niet meer aan te pas. En De Lijn schrijft dat het een lieve lust is.

In 2015 schreef de lijn 45.413 bekeuringen uit. Het overgrote deel voor mensen die geen kaartjes kochten. Er waren echter ook 4.000 bekeurigen bij die ‘uitdewegboetes’ gedoopt zijn. Dat zijn er meer dan 10 per dag. De boetes worden uitgeschreven voor het onrechtmatig gebruik van de busstrook (waarover de wet overigens erg onnauwkeurig is) en het hinderen van een tram. Dat zijn er meer dan 10 per dag.

De Lijn is duur

We hebben het niet over de prijs van een buskaartje, maar over de bekeuringen. Betrapt de politie je op het foute gebruik van een busstrook (want vele busstroken mag je in sommige omstandigheden wél gebruiken), dan krijg je daarvoor een minnelijke schikking van € 55 in de bus. Vindt De Lijn dat je wat mispeutert, dan krijg je € 107 rekening in de bus.

Geef commentaar
comments by Disqus