Terug naar de sleutel? Startknop kost tientallen levens per jaar

Vergroot foto
Door: BV 15-05-2018

Tegenwoordig zijn startsystemen met een knop in plaats van een sleutel zo populair dat om en bij de helft van alle nieuwe auto’s ermee is uitgerust. Het volstaat voor de bestuurder om de sleutel aan boord te hebben om de auto te kunnen starten. Maar, zo blijkt nu, er zijn ook gevaren aan verbonden.

CO-vergiftiging

In combinatie met een start/stop-systeem is het perfect mogelijk dat de bestuurder zich bij het verlaten van de auto niet altijd bewust is dat hij nog aan staat. Wanneer de motor vervolgens start, komt er CO vrij. Is dat excessief, of is de bestuurder in de onmiddellijke nabijheid, dan kan dat tot vergiftiging leiden. Misschien wel met de dood tot gevolg.

Oproep

Deze redactie vond geen cijfers van onderzoek in Europa. Maar in de VS werd het aantal becijferd op 28 doden per jaar en 45 mensen met verwondingen (veelal hersenschade). De autosector, heeft het systeem aangepast, maar slechts mondjesmaat. Zo zijn er voertuigen waarbij de motor automatisch weer aanslaat wanneer de bestuurdersdeur wordt geopend. Of zijn er auto’s die na een bepaalde tijd de motor uitschakelen. Het gaat echter om een minderheid van alle modellen. Het Amerikaanse veiligheidsinstituut dringt op basis van die cijfers bij de automerken aan op een veralgemening van deze maatregelen.

Geef commentaar
comments by Disqus