Realiteitscheck: waar haalt Europa straks 7 miljoen laadpalen vandaan?

Vergroot foto
Door: REDACTIE 07-02-2023

De energietransitie stelt Europa voor grote uitdagingen. Ook op vlak van mobiliteit. De Europese Unie wil dat we tegen 2035 allemaal elektrisch gaan rijden. En hoe gaan we al die EV’s opladen…?

Laat het duidelijk zijn: de opwarming van het klimaat is een probleem dat ons allemaal aanbelangt en dat ernstig moet worden aangepakt. Dat is een taak die we met zijn allen ter harte moeten nemen. Op elk vlak. We zullen toegevingen moeten doen om onze planeet leefbaar te houden voor de volgende generaties. Er is inderdaad te lang getalmd en nu zien we dat er eindelijk beweging in de zaak komt.

Zo kwam onder impuls van Eurocommissaris Frans Timmermans in Europa de Green Deal tot stand met de doelstelling om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Daarvoor worden verschillende maatregelen doorgevoerd om de CO2-uitstoot tegen 2030 met tenminste 55% terug te dringen. Een luik daarvan is de elektrificatie van het wagenpark: tegen 2035 zullen in de Europese Unie nog enkel volledig elektrische auto’s verkocht mogen worden.

7 miljoen laadpalen nodig

Dat betekent dat we tegen 2035 allemaal aan de stekker moeten hangen met onze auto. Maar welke stekker? Volgens het transitieplan van de Europese Unie moeten er tegen 2030 al 30 miljoen elektrische auto’s op de wegen rijden. Om die vloot aan de praat te houden en dus voortdurend van stroom te voorzien, is er een netwerk van ruim 7 miljoen laadpalen nodig. Dat wordt een helse opdracht, want op dit vlak staan we eigenlijk nog nergens.

Schattingen spreken van een kleine 400.000 laadpunten die momenteel in Europa operationeel zijn. Ze zijn echter vooral geconcentreerd in enkele landen die een grote voorsprong hebben op vlak van elektrificatie: Nederland, Duitsland, Noorwegen en Frankrijk. Om tegen 2030 aan de vooropgestelde 7 miljoen laadpunten te komen, zouden er dus vanaf nu dagelijks een goede 2.000 (!) laadpalen moeten bijkomen in alle uithoeken van Europa.

“Dat komt in orde, de plannen daarvoor zijn gemaakt”, zeggen onze politici vol vertrouwen, alsof het over plaatsen van brievenbussen voor elk gebouw gaat. En neen, een laadpaal is geen brievenbus. Er moet er ook nog voorafgaandelijk een heel netwerk van bekabeling worden aangelegd. De hoog- en laagspanningskasten in het hele land moeten worden aangepast om voldoende elektriciteit bij elk laadpunt te krijgen. En natuurlijk moet er genoeg groene stroom voorhanden zijn, want anders heeft de hele omschakeling natuurlijk geen zin.

Tante Tinne gaat het regelen

Intussen wordt de burger al de stuipen op het lijf gejaagd dat hij binnen enkele jaren zijn trouwe vierwieler met verbrandingsmotor nergens meer zal kunnen gebruiken wegens uitgebreidere lage-emissiezones en hem dus willens nillens een dure investering in een elektrische wagen te wachten staat. Dat roept natuurlijk vragen op: waar haal ik die 50.000 euro om een nieuwe EV te kopen? Raak ik nog vlot op mijn vakantiebestemming met een reëel rijbereik van amper 300 kilometer? En wat als ik in een appartement woon en geen eigen laadpunt heb?

“Maak je geen zorgen, alles verloopt volgens plan”, sust intussen ‘Tante Tinne’ (Van der Straeten) die voor Groen in de functie van Minister van Energie onze duurzame en welvarende toekomst uitstippelt. Dat je energiefactuur momenteel je hypotheekbedrag of huishuur overtreft, is slechts een kleine hapering binnen het grotere plan dat we moeten ontvouwen in Europa, volgens haar. En dat terwijl de rest van de wereld (VS, China, …) er een andere timing op nahoudt en de hele transitie eerder tegen 2050 wil rondkrijgen…

Geef commentaar
comments by Disqus