Vlaamse regering keurt BIV-hervorming goed

Vlaamse regering keurt BIV-hervorming goed
Vergroot foto
Door: BV 16-07-2011

Vanaf 1 januari 2011 wordt de verkeersbelasting in het Vlaamse gewest door de Vlaamse overheid geïnd. En die wil met z'n nieuwe mandaat natuurlijk ook wat aanvangen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege en Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters hebben een voorstel voor de BIV-hervorming opgesteld. Dat is door de Vlaamse Regering goedgekeurd en gaat nu nu voor advies naar de Mobiliteitsraad, de SERV en de Minaraad, adviesorganen van het brede maatschappelijke middenveld, en moet ook door het Vlaams Parlement goedgekeurd worden. De overheid hoopt de aanpassing vanaf 1 januari 2012 in werking te doen treden.

Terwijl de huidige BIV-regeling uitgaat van het motorvermogen (uitgedrukt in fiscale PK of kW, afhankelijk van wat de belastingbetaler - u - het meeste kost), worden milieukenmerken de basis in het nieuwe voorstel. De ministers gaan uit van de Euronorm en de CO2-uitstoot van het voertuig. Dat laatste levert dieselwagens alvast een voordeel op. Euronormen voor benzine- en dieselwagens wél verschillen, wordt een onderscheid gemaakt tussen benzine- en dieselwagens. Benzinewagens stoten tot en met de Euro 5 norm immers minder schadelijke stoffen uit dan dieselwagens binnen dezelfde Euronorm. Bij dieselwagens wordt ook rekening gehouden met de aanwezigheid van een roetfilter.

Voor tweedehandswagens wordt de nieuwe BIV-regeling gradueel ingevoerd, over een periode van drie jaar. Het eerste jaar (2012) wordt de nieuwe berekeningswijze voor 33% gebruikt, de huidige voor 67%. Het tweede jaar (2013) verloopt 67% volgens de nieuw berekening en 33% volgens de huidige en vanaf 2014 wordt de BIV volledig berekend op de nieuwe wijze.

De Vlaamse regering gaat naar eigen zeggen voluit voor nieuwe en schone technologieën (maar heeft nog steeds geen coherent investeringsprogramma voor -bijvoorbeeld- laadpalen voor elektrische voertuigen). Het wil met de nieuwe BIV-regeling de verkoop van voertuigen op aardgas en BIV promoten. Het verbod op LPG-voertuigen in tal van openbare parkeergelegenheden - gebaseerd op veiligheidsbedenkingen die de sector reeds decennia geleden oploste, valt uiteraard niet onder de bevoegdheid van de ministers in kwestie. Voor elektrische wagens en plug-in-hybrides zal geen BIV betaald moeten worden. Er wordt dus geen rekening gehouden met de CO2 die bij de productie van elektriciteit vrijkomt. Tenslotte stimuleert de nieuwe BIV-regeling de aankoop van tweedehandsdieselwagens uitgerust met een roetfilter (nieuwe dieselwagens hebben sedert 2011 een gesloten roetfilter). Zowel wagens nieuw uitgerust met een roetfilter als wagens waarop achteraf een roetfilter werd of wordt geïnstalleerd genieten van een korting bij de inschrijving.

Ten slotte veranderen de BIV-bedragen. De ondergrens blijft gehandhaafd op € 61,5, maar het maximumbedrag gaat van € 4.957 naar € 10.000. De bedragen zullen jaarlijks geïndexeerd worden. De aanpassing geldt tenslotte enkel voor particulieren. Voor wagens die onder een BTW-nummer worden ingeschreven blijft de huidige BIV van toepassing.

Geef commentaar
comments by Disqus