BTW-Aftrek bedrijven

Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe regels voor de BTW-aftrekbeperking voor bedrijfswagens van kracht.

Tot eind 2012 gold een forfaitaire BTW-aftrek van 50%, daar de fiscus ervan uitging dat een personenvoertuig ongeacht de werkelijke verhouding tussen persoonlijk- en beroepsgebruik voor de helft werd ingezet voor privédoeleinden.

Momenteel heeft de onderneming ter vervanging van bovenstaande maatregel de keuze uit drie methodes. Eén exacte, doch zeer arbeidsintensieve methode en twee forfaitaire formules. Alleen de laatste formule is er één waarbij de administratieve rompslomp beperkt blijft tot hetzelfde niveau als voorheen.

1) De onderneming houdt een al dan niet geautomatiseerde administratie bij van alle ritten die worden uitgevoerd per voertuig. De verrekening gebeurt dan volgens de werkelijke percentages, voortvloeiend uit de in het logboek opgetekende kilometers.

2) Forfait voor privégebruik, waarbij rekening gehouden wordt met het totale aantal kilometers dat het voertuig in kwestie heeft gereden. Daarbij geldt volgende formule:

% privé = {[(woon-werk-afstand x 2 x 200 werkdagen) + 6.000 privé-km] x100} / het totaal aantal gereden kilometers

3) Een algemeen forfait waarbij het beroepsgebruik werd vastgesteld op 35% (dus een verminderde aftrek van 15%). Ondernemingen met vier wagens of minder mogen die echter niet combineren met één van bovenstaande methodes. Zij zijn bovendien verplicht om meteen voor een periode van 3 jaar voor deze formule te kiezen.