Wettelijke beperkingen gebruik oldtimers

Vergroot foto
Door: BV 29-12-2015

Tot halverwege 2013 was het gebruik van een oldtimer met O-platen alleen toegelaten voor proefritten binnen een straal van 25 kilometer van de woon- of stallingsplaat, tussen zonsopgang en zonsondergang, in het kader van een toegelaten manifestatie of om zich naar zo’n manifestatie te begeven.

Sinds 01/07/2013 zijn nieuwe regels van toepassing. Het gebruik van een auto met oldtimerstatuut (en een O-nummerplaat) is sinds die datum zowel overdag als ’s nachts toegelaten en over eender welke afstand. Dit hoeft niet langer binnen de context van een manifestatie te zijn.

Wanneer mag je een oldtimer niet gebruiken?

Er blijven echter nog enkele beperkingen van kracht. Oldtimers dienen gebruikt te worden voor recreatief gebruik. Daarom zijn volgende gebruiksvormen verboden:

  • commercieel en professioneel gebruik
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten

De twee laatste beperkingen slaan specifiek op het bedrijfsleven. Het is uiteraard wel gewoon toegelaten om passagiers mee te nemen in je oldtimer.

Oldtimers met rupsbanden

De enige uitzondering zijn oldtimers met rupsbanden. Die mogen slechts gebruikt worden voor proefritten binnen een straal van 3km rond de stallingsplaats, alsook voor manifestaties. Dit omwille van de schade die ze kunnen toebrengen aan het wegdek en de ondergrond.

Geef commentaar
comments by Disqus