September bevestigt prognoses inschrijvingen

September bevestigt prognoses inschrijvingen
Vergroot foto
Door: TB 02-10-2012

Dat de Belgische automarkt een stuk zou inkrimpen na het recordjaar 2011 stond in de sterren geschreven. FEBIAC ging uit van een prognose van minus 15% voor het hele jaar, met een beschuldigende vinger richting economische crisis enerzijds en vooral de afschaffing van de befaamde ecopremie eind vorig jaar. September 2012 lijkt die voorspelling nog steeds te volgen, zodat de organisatie zich alvast sterk maakt dat de verwachte terugval voor 2012 niet erger zal uitdraaien dan gevreesd. Meer bepaald 33.660 nieuwe personenwagens werden tijdens de voorbije maand ingeschreven. Dit resultaat betekent een terugval met 18,8% in vergelijking met de cijfers van september 2011. Bij de bedrijfsvoertuigen horen we hetzelfde verhaal; enkel de motorfietsenboeren zien het aantal inschrijvingen met 2.080 nieuwe gemotoriseerde tweewielers tijdens de jongste dertig dagen er met 12,3% op vooruit gaan ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Dat lijkt vreems, maar de verkoopsaantallen zijn natuurlijk minder indrukwekkend en lichte schommelingen leveren dan meteen indrukwekkende percentages op.

Ofschoon de terugval van 18,8% voor personenwagens weliswaar een stuk pessimistischer uitdraait dan het verwachte verlies voor heel 2012, wijst FEBIAC er ons op dat september 2012 twee werkdagen minder telde dan september 2011, en dat scheelt een slok op de borrel. Bij een gelijk aantal werkdagen zou de tendens van de voorbije maanden - namelijk een daling die schommelt tussen 10 en 12% - verder zijn aangehouden, zo stelt de organisatie. Voor het totaal van de eerste drie kwartalen werden in totaal 386.733 nieuwe personenwagens op de Belgische markt gebracht. Ten opzichte van de 440.546 die werden ingeschreven tijdens diezelfde periode vorig jaar, blijft ook deze terugval ongeveer ongewijzigd. Deze cijfers laten FEBIAC toe om de voorspelling van 485.000 nieuwe inschrijvingen van personenwagens voor heel 2012 te bevestigen. Dat resultaat zou gelijkstaan met een daling van 15%, vergeleken met 2011. Hoe de merken het precies deden in september, alsook wat hun rapport vermeld voor heel 2012 tot nu, kan je zoals steeds naslagen op onze Facebook pagina.

Geef commentaar
comments by Disqus