Meer belasting voor Vlaamse dieselrijders

Meer belasting voor Vlaamse dieselrijders
Vergroot foto
Door: BV 13-11-2010

Vanaf 1 januari is de beslasting op inverkeerstelling niet langer een federale aangelegenheid, maar een zaak van de gewesten. Dat betekent dat Vlaanderen dan de inning voor z'n rekening neemt en het beleid uitstippelt. Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters wil dan zo snel mogelijk het belastingsstelsel hervormen.

De BIV zal rekening houden met de Euronorm van de motor en de gemiddelde CO2-uitstoot. Zuinige milieuvriendelijke modellen krijgen korting, andere worden extra belast. Maar omdat de uitlaatgassen van dieselmotoren schadelijker zijn dan die van benzinemotoren, komt er ook weer een onderscheid tussen die twee. De minister verkoopt de maatregel als een stimulans voor milieuvriendelijk verkeer, al lijkt het onwaarschijnlijk dat de schatkist er slechter van zal worden.

Geef commentaar
comments by Disqus