BIV-hervorming goed voor de prullenmand

BIV-hervorming goed voor de prullenmand
Vergroot foto
Door: BV 22-07-2011

De Vlaamse regering behandelt de BIV-hervorming zoals gepland. Dat zal gebeuren ondanks scherpe kritiek van consumentenorganisaties, milieuorganisaties, automobilistenverenigingen en de Inspectie Van Financiën.

De kritiek komt dan wel uit verschillende hoeken, er zijn een aantal argumenten die steeds terugkomen. Voor de schatkist haalt de Inspectie Van Financiën aan dat "Men weet zelfs niet of er een meeropbrengst dan wel een minderopbrengst zal zijn. De Inspectie van Financiën weet niet op basis van welk aannames de budgettaire weerslag is berekend."

Zowel Financiën als de VAB heikelen de verdere verdieselijking van het Belgische wagenpark, die met deze eenzijdig op CO2-gebaseerde regeling wordt gepromoot. "De Inspectie van Financiën vindt dit een ongerijmdheid in de ontworpen regeling.". Bij de VAB haalt men aan dat dieselmotoren dan wel een lagere CO2-uitstoot hebben dan benzinewagens "maar dat de totale uitstoot tien maal (!!) meer vervuilendend is." Dat wetenschappelijk feit legt de Vlaamse Regering volgens de mobiliteitsorganisatie geheel naast zich neer.

De basis voor de nieuwe tariefformule is een machtsfunctie met een factor 5, gebaseerd op de CO2-uitstoot per kilometer. Een formule die Financiën "begrijpelijk, maar niet overtuigend" noemt. En de overheidsdienst gaat verder "Door het draagkrachtbeginsel weg te laten, kunnen marktsegmenten met een grote cilinderinhoud of motorvermogen (en een hoge prijs) een bijzonder groot voordeel krijgen in vergelijking met de huidige situatie terwijl marktsegmenten met een lage cilinderinhoud of motorvermogen (met een lage prijs) hun nadeel kunnen doen met de nieuwe regelgeving hoewel zij minder CO2 uitstoten.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: voor een Opel Corsa (benzine) met een CO2-uitstoot van 137g/km betaalt men ongeveer 15.000 EUR. De Biv voor deze wagen stijgt van 61,5 EUR naar ongeveer 280 EUR (dus maal 4,5). Daarentegen kost een BMW 5 535D ongeveer 60.000 EUR (CO2-uitstoot 162g/km). Voor deze wagen zakt de BIV van 4.975 EUR naar ongeveer 600 EUR (dus gedeeld door 8,3). Het belastingtarief voor de Opel Corsa zal dus zowat dubbel zo hoog liggen als voor de BMW." VAB voegt daar ook nog eens aan toe de nieuwe regeling voor de tweedehandsmarkt een flagrante belastingverhoging wordt.

VAB beschuldigt de Vlaamse Regering er ten slotte van misbruik te willen maken van de zomervakantie om het decreet rap, rap te laten goedkeuren. Samen met de bezwaren van Financiën concludeert de organisatie dat "het voorontwerp van decreet te veel gebreken vertoont en niet te depanneren valt. Het huidige voorontwerp van minister Schauvliege is goed voor de prullenmand." Een hervorming van de BIV moet "transparant zijn en in overleg gebeuren met het alle betrokken partijen. De huidige aanpak is het tegendeel. Het ontwerp is niet doordacht en houdt geen rekening met tal van gefundeerde kritiek en gaat een echt maatschappelijk debat uit de weg", gaat de organisatie verder.

Geef commentaar
comments by Disqus