Nieuw rijbewijs: 8 punten op = 3 maanden rijverbod

Vergroot foto
Door: BV 06-01-2015

Over het rijbewijs met punten wordt letterlijk al decennia geëmmerd. Maar het komt nu echt. Het was opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord en nu ligt het eerste concrete wetsvoorstel ter tafel.

Wat houdt het rijbewijs met punten in?

Bovenop de reeds heersende boetes, zal een bestuurder bij een overtreding ook nog een aantal punten moeten afgeven. Hij krijgt er volgens het eerste voorstel 8 bij aanvang en kan er - zelfs bij het vaststellen van meerdere overtredingen tegelijk - in één keer maximaal 5 kwijtspelen. De heersende boetes worden ingedeeld in verschillende categorieën en zullen je, afhankelijk van wat je mispeutert, tussen 1 en 4 punten kosten. Wie een lichte overtreding begaat (zoals tot 10km/u te snel rijden) zal één punt moeten inleveren. Hoe en wanneer de punten terugverdiend kunnen worden, is nog niet duidelijk. Het voorstel, dat door enkele kranten kon ingekeken worden, stipuleert wel dat wie al z’n punten verliest, drie maanden aan de kant moet.

Gekend uit het buitenland

Rijbewijzen met punten zijn allesbehalve nieuw. Maar de toepassing van het systeem in België wijkt op tenminste één fundamenteel vlak af van deze in de nabije buurlanden (zoals Duitsland en Frankrijk). Daar worden de punten immers gecombineerd met relatief lage boetetarieven. Vlaanderen daarentegen zal de monsterboetes handhaven én het puntensysteem invoeren.

Maatschappelijk draagvlak?

De overheid geeft aan dat, na jarenlange veiligheidscampagnes, er een maatschappelijk draagvlak is voor de invoering van het puntensysteem. In een poll op de website hln.be met bijna 56.000 deelnemers spreekt echter slechts 26% van de bevraagden hun steun uit voor het voorstel. 7% vraagt een uitzondering voor beroepschauffeurs en 67% is botweg tegen.

Geef commentaar
comments by Disqus