Oeps: oplossing dieselgate verworpen

Vergroot foto
Door: BV 14-01-2016

Het zit Volkswagen niet mee. Het bedrijf werkte een oplossing uit voor de te hoge NOx-uitstoot van de dieselmotoren dat aan de grondslag lag van het ganse dieselschandaal. In Europa is die oplossing goedgekeurd, maar in de VS is men minder overtuigd van de effectiviteit ervan.

De California Air Resources Board (CARB) stuurt de constructeur terug naar af. De overheidsorganisatie zegt dat Volkswagen niet eens voldoende technische informatie voorzag om een inschatting te kunnen maken. Als toetje stelde de instantie VW in gebreke voor niet minder dan 13 overtredingen van de lokale wetgeving.

De afgekeurde oplossing is die die de Duitse groep uitdokterde voor de 2.0 TDI’s gefabriceerd tussen 2009 en 2015. Voorstellen voor andere motoren zijn nog niet door CARB geëvalueerd.

Geef commentaar
comments by Disqus