+10% scooters = -40% file

+10% scooters = -40% file
Vergroot foto
Door: BV 23-09-2011

Als amper 10% van de pendelaars tijdens de spitsuren zou overstappen voor een tweewieler - een motor of een scooter - dan zou de filedruk met goed 40% afnemen. Dat is de opvallende conclusie van een studie die Transport en Mobility Leuven uitvoerde in opdracht van automobiel- en tweewielerfederatie Febiac.

Voor het onderzoek onderzochten het bureau het traject Leuven-Brussel op de E40 tijdens de ochtendspits, gebruik makend van de verkeerstellingen op een gewone werkdag in de maand mei van dit jaar. De file ontstaat op dat traject rond 6u40 ter hoogte van Sterrebeek. De file groeit snel aan, waardoor de reistijd op het traject Leuven-Brussel toeneemt. Om 7u50 staat de staart van de file ter hoogte van Leuven. Een ritje Leuven-Brussel duurt dan haast een kwartier langer dan buiten de spits. Vanaf 8 uur begint de file langzaam op te lossen, om 9u10 is de file verdwenen. In dit referentiescenario dat voor de studie is genomen, telt Transport en Mobility Leuven in totaal 1925 voertuigverliesuren per dag. Wanneer op hetzelfde traject en tijdens deze spitsperiode 10% van de auto's vervangen wordt door motorfietsen of scooters, dan zijn de effecten op de file sprekend. De file vormt zich nog steeds in Sterrebeek om 6u40, maar ze groeit duidelijk minder snel aan en ze reikt ook minder ver, ergens tot halverwege Sterrebeek en Bertem. Het tijdverlies bedraagt nooit meer dan 6 minuten en de file is veel sneller opgelost, al om 8u30 is ze verdwenen. In dit scenario zijn er 706 verliesuren, een reductie van liefst 63%.

Als het cijfer geëxtrapoleerd zou worden naar het volledige wegennet, dan worden in ons land dagelijks 15.000 voertuigverliesuren uitgespaard, met een economische waarde van € 350.000. Dat is beter voor de alle weggebruikers en het milieu (enerzijds omdat auto's in de file natuurlijk veel uitstoten en anderzijds omdat scooters en motorfietsen een lager verbruik hebben), maar natuurlijk minder goed voor de schatskist, want die int wel accijnzen op alle brandstof die in een file nodeloos wordt verspild.

Geef commentaar
comments by Disqus