​Veiligheid Vlaamse snelwegen onder Europees gemiddelde

Vergroot foto
Door: ADD 08-03-2015

In tegenstelling tot in andere Europese landen vermindert het aantal verkeersdoden in Vlaanderen minder sterk. Tot die conclussie komt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) nadat ze een rapport van de European Transport Safety Council (ETSC) onder de loep namen.

Verkeersveiligheidscijfers Vlaanderen kunnen beter

Het aantal verkeersdoden op Europese autosnelwegen is de laatste jaren aanzienlijk verminderd. Ook in Vlaanderen is er sprake van een vermindering, maar die is minder sterk dan het Europese gemiddelde. Over een periode van tien jaar, tussen 2004 en 2013, is het dodental op Europese autosnelwegen nagenoeg gehalveerd (-49%). In Vlaanderen echter nam het dodental op autosnelwegen over dezelfde periode met iets minder dan een derde af (-31,4%). Onze regio presteert met deze cijfers zelfs slechter dan het gemiddelde voor heel België. Denemarken, Groot-Brittannië, Zweden en Nederland hebben met 1 dode per miljard voertuigkilometers de veiligste snelwegen.

Nieuwe technologie kan verschil maken

Nieuwe veiligheidstechnologieën kunnen volgens de ETSC een belangrijke rol spelen om de dodentol op autosnelwegen verder terug te dringen. Zij wijzen erop dat gedragsfactoren sterk doorwegen bij ongevallen. Zo blijkt dat 61% van de dodelijke slachtoffers op Belgische autosnelwegen geen gordel droeg op het moment van het ongeval, tegenover slechts 23% in Frankrijk. De ETSC pleit daarom voor verplichte gordelverklikkers op alle passagierszetels in nieuwe auto's. Momenteel moet alleen de bestuurderszetel met zo’n verklikker worden uitgerust. Ook te snel rijden, afleiding en vermoeidheid spelen volgens het rapport een belangrijke rol in snelwegongevallen. Verplichte installatie van intelligente snelheidsbegrenzers en rijstrookassistentie in nieuwe voertuigen lijkt hen daarom aangewezen.

Bewustmaking

Naast technische ingrepen blijft de Vlaamse overheid in samenwerking met de VSV strek inzetten op sensibilisering om weggebruikers aan te zetten tot veiliger weggedrag. De komende maanden zijn sensibilisatiecampagnes gepland rond onder andere gordeldracht, overdreven en onaangepaste snelheid, rijden onder invloed en afleiding aan het stuur.

Geef commentaar
comments by Disqus