Elektrische auto's het minst milieuvriendelijk van allemaal?

Vergroot foto
Door: ADD 07-01-2016

Veel grote constructeurs zetten de laatste tijd sterk in op de brandstofcel. Toyota en Daimler bijvoorbeeld. De techniek is voor hen en vele anderen dé aandrijving van de toekomst. Emissievrij, geen schadelijke stoffen, bovendien zijn het bereik en de duur van een tankbeurt vergelijkbaar met auto's met verbrandingsmotoren. Kijken we echter naar de CO2-balans hieronder, dan staan de zaken er anders voor. Brandstofcelauto's zoals de Toyota Mirai zouden dan de minst ecologische keuze zijn. Met de huidige energiemix produceren ze namelijk de hoogste Well-to-Wheel-uitstoot van alle gangbare aandrijvingsvormen.

Well to Wheel?

Dat beweren in ieder geval zeggen de analisten van PricewaterhouseCoopers (PWC). Basis van hun berekening is een benzinemotor met een verbruik van 7,0l/100km. Die stoot "Well to Wheel" 164 g/km CO2 uit. De uitstoot van een vergelijkbare diesel valt iets lager uit: 156g/km. Bij de Well to Wheel analyse wordt er zowel rekening gehouden met de emissies die door het voertuig zelf worden uitgestoten tijdens het gebruik (Tank to Wheel) als met de emissies die vrijkomen tijdens de winning, raffinage en transport van de brandstoffen of elektriciteit (Well to Tank).

Welke motorvloot om de CO2-doelstellingen te halen?

De beste CO2-balans met slechts 5g/km hebben volgens de analisten voertuigen die rijden op biogas/biomethanol. Eveneens gunstig voor ons klimaat is de elektrische auto - echter enkel als die zijn stroom uit louter hernieuwbare bronnen haalt. Met de huidige energiemix ziet het er niet zo goed (75g/km) voor de e-auto's, maar ze doen het nog steeds aanzienlijk beter dan de rest van voertuigen met alternatieve brandstoffen zoals LPG, aardgas (CNG) of biodiesel.

Belangrijk zijn deze gegevens niet alleen voor eco-bewuste automobilisten. Ten laatste tegen 2021 moeten de autofabrikanten hun gemiddelde vloot-uitstoot tot 95g/km terugbrengen. De meeste constructeurs rekenen daarvoor op een mix van erg zuinige verbrandingsmotoren en elektrificatie.

Overzicht WELL-to-wheel CO2-uitstoot

AandrijvingCO2 in g/km Well to Wheel
Waterstof (verkregen in de huidige energiemix)174
Benzine (referentiewaarde 7l/100km)164
Diesel156
Autogas (LPG)141
Aardgas (CNG)124
Ethanol111
Biodiesel111
Elektrische auto (huidige energiemix) 75
Waterstof (100% duurzame opwekking) 8
Biomethanol5
Elektrische auto (100% hernieuwbare energie)5

(Data: PWC Autofacts 2015, Jato Dynamics, erdgas-mobil.de)

Geef commentaar
comments by Disqus