Quads, ATV en SSV 13. Een dame of heer in het verkeer

13. Een dame of heer in het verkeer
Vergroot foto
Door: BV 30-12-2012

We kunnen er niet om heen: Sinds enkele jaren gaan in ons land stemmen op en worden initiatieven genomen om quads te verbieden, zeker in steden en woonkernen. Volgens sommige beleidsmakers zouden deze voertuigen immers té lawaaierig zijn, té gevaarlijk, en bovendien zouden de gebruikers van quads de straat als wedstrijdcircuit gebruiken. Om aan die mistoestanden paal en perk te stellen leek een quadverbod volgens bepaalde stads- en gemeentebesturen de aangewezen weg. We vroegen vakorganisatie Febiac wat zij van deze gewijzigde visie vinden. De instelling en haar leden erkenden reeds dat enkelingen voor overlast zorgen door onaangepast rijgedrag of door met technisch gewijzigde (en dus veelal niet gehomologeerde) quads te rijden op een manier die de rust verstoort en andere weggebruikers in gevaar kan brengen, maar wijst er echter meteen op dat dergelijk onaangepast weggedrag ook op andere manieren en met andere voertuigen mogelijk is, en dat het een absolute minderheid van quadgebruikers betreft die zich laat verleiden tot wangedrag.

Daarover gaat het: individueel wangedrag in het verkeer moet aangepakt worden, ongeacht of dat nu met een auto, een motor of een quad is; zonder echter maar meteen een verbod op het voertuig zelf in te stellen. Het is dan ook onredelijk dat een stad naar schatting € 350.000 belastinggeld investeert in het plaatsen van verbodsborden voor quads, een maatregel die alle quadrijders treft en niet alleen de cowboys aanpakt. Het is het kanon om de mug te beschieten: op meer dan 6,5 miljoen motorvoertuigen in dit land tellen wij minder dan 30.000 quads (0,4%)! Ten slotte verhelpt een dergelijke aanpak niks aan de kern van de problematiek: een kleine kern van hardleerse verkeershooligans zal hun quad gewoon vervangen door een auto of een motor. Zoals reeds aangehaald in het merkenoverzicht, krimpt de quadmarkt gestaag. Het negatieve imago dat gecreëerd werd voor een product dat nochtans zijn plaats verdient in het mobiliteits- en vrijetijdsaanbod, is een doorn in het oog voor invoerders en verdelers. Bovendien hebben zij te kampen met een onaanvaardbare sfeer van juridische onzekerheid voor voertuigen die aan alle Europese homologatie-eisen voldoen, zoals we al in het katern wetgeving en homologatie hebben becommentarieerd. Dat de afkorting ATV voor sommigen staat voor Ambetante, Treiterende Voertuigen is dan ook een bittere pil voor wie hoffelijk en met respect voor natuur en medemens wil genieten van een ritje in het terrein. Onder het motto "begin bij jezelf" geven we dan ook enkele eenvoudige tips mee die elke quadbestuurder steeds in het achterhoofd zou moeten houden.

Eerst en vooral dien je je als quadbestuurder natuurlijk net zo goed als iedereen aan de wet te houden. Bossen, bewerkte velden, natuurreservaten en privédomeinen zijn in principe strikt verboden terrein, al zijn uitzonderingen natuurlijk altijd mogelijk naargelang de situatie. Ten tweede is het uit den boze om je quad zodanig aan te passen dat hij niet langer conform is met zijn homologatie. En dan hebben we het vooral over het monteren van een andere, open uitlaat die het uitlaatgeluid nodeloos verhoogt. Vooral dit laatste is een bijzonder pijnpunt! Ten derde dien je je rijstijl aan te passen als er andere, vooral zwakkere weggebruikers dezelfde weg gebruiken. Vertraag, zet je quad eventueel aan de kant en leg zelfs de motor even af. Vooral bij het kruisen van ruiters, fietsers, wandelaars (al dan niet met honden) of grote groepen mensen zal dit je meer respect opleveren. Dien je tijdens je rit een gebied te doorkruisen waarvan is aangegeven dat er jaagactiviteiten plaatsvinden, verleg dan eventueel je traject om deze activiteiten niet nodeloos te verstoren.

Geef commentaar
comments by Disqus