Mercedes wint rechtzaak tegen Franse overheid

Vergroot foto
Door: BV 06-05-2014

Tetrafluorpropeen. Dat is het koudemiddel dat de Europese Commissie voorschrijft voor moderne airco’s. Elke nieuw auto sinds 2011 moet die stof gebruiken en vanaf 2020 mogen ook oudere voertuigen niets anders meer doen. Maar Mercedes weigert de stof te gebruiken en levert de A-, B-, CLA en SL steevast met een ander koelgas. Mercedes haalt veiligheidsrisico’s aan, wat resulteerde in een juridisch getouwtrek.

Frankrijk het meest radicaal

De Fransen reageerden het hevigst op Mercedes beslissing. Daar werd de verkoop van de betrokken modellen verboden, al vond de Franse Raad van Staten wel meteen dat de politici er te hard van leer trokken. Het trok het verbod in afwachting van een uitspraak ten gronde weer in. De EU schaarde zich achter de Franse aanklager (de staat). Het argumenteerde dat Mercedes onvoldoende kon aantonen dat de betrokken koelstof gevaarlijk was in geval van brand. De Raad van Staten in Frankrijk draaide de gedachtengang echter om en gaf Mercedes gelijk. Het oordeelde dat de overheid niet in staat was te bewijzen dat de stof die het Duitse bedrijf wél gebruikt (Tetrafluorethaan) schadelijk was voor het milieu.

Levensgevaarlijk koelmiddel in airco’s

De grond van de discussie is echter een hele andere. Mercedes beweert dat de stof die de EU voorschrijft in geval van brand ernstig risico kan opleveren voor de mens. Iets wat recente bevindingen lijken te bevestigen.

Geef commentaar
comments by Disqus