Meer files op gewestwegen dan snelwegen door gepruts overheid

Vergroot foto
Door: BV 20-04-2015

Uit een onderzoek van B-mobile blijkt dat de gewestwegen in Vlaanderen een hoger aantal filekilometers kennen dan de snelwegen. Volgens vakorganisatie Febiac is die vaststelling het resultaat van de ‘bijzonder slordige en onoordeelkundige manier waarop de voorbije decennia met die wegen is omgegaan’. De sectororganisatie haalt onder meer niet gesynchroniseerde verkeerslichten, inconsequent aangelegde rotondes en kruisingen, ontelbare toegangen tot bedrijven of winkels en eindeloos lijkende werkzaamheden als oorzaken aan. Het zegt dat aan de doorstroming - de hoofdfunctie van dit soort wegen - nauwelijks wordt gedacht.

Snelwegen zijn niet voor alles de oplossing

aan de doorstroming wordt nauwelijks gedacht
Historisch gezien dienen gewestwegen vooral voor de doorstroming en als terugvaloptie naast de recentere autosnelwegen die niet kunnen instaan voor de afwikkeling van alle verkeer. Febiac stelt dat een performant regionaal netwerk de betrouwbaarheid van de verkeersafwikkeling in het volledige wegennetwerk verbetert.

Volg het voorbeeld van de buurlanden

De meeste buurlanden gebruiken het gewestwegennet om kleine, regionale verplaatsingen uit het snelwegnet te houden. Febiac pleit voor een opwaardering van de gewestwegen tot een apart, samenhangend verkeersnetwerk.

Geef commentaar
comments by Disqus