2014 was slecht jaar voor de verkeersveiligheid

Vergroot foto
Door: ADD 20-06-2015

Vorig jaar kwamen er 25.845 mensen om op de Europese wegen. Dat is slechts een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. De doelstellingen die de EU in 2013 opstelde, zijn daarmee niet eens benaderd. Concreet bedroeg in 2014 de daling 0,6 procent en dat is het magerste cijfer sinds 2001.

Halvering in tien jaar tijd wordt aartsmoeilijk

De EU wilde het aantal sterfgevallen tussen 2010 en 2020 halveren. Om dit te bereiken moeten de lidstaten het aantal verkeersdoden per jaar verminderen met acht procent. In twaalf lidstaten waren er in 2014 zelfs meer doden dan een jaar voordien, ondermeer in Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. België zit met 715 verkeersdoden, wat een zeer geringe verbetering is, halverwege het Europese peloton. Andere landen zoals Kroatië, Slovenië, Finland, Griekenland, Luxemburg en Malta konden daarentegen gelukkig uitpakken met een daling van 10 procent of meer.

Nood aan politieke steun en consequent beleid

De European Transport Safety Council (ETSC) concludeerde dat 2014 een slecht jaar was voor de verkeersveiligheid. De cijfers onderstrepen dat de verkeersveiligheid constante politieke steun op het hoogste niveau vereist, evenals het consequent toepassen van de genomen maatregelen. De Europese Unie staat voor uitdagingen zoals een vergrijzende samenleving en het groeiende aantal voetgangers en fietsers.

Geef commentaar
comments by Disqus