Opgelet: milieuvignet verplicht voor Frankrijk

Vergroot foto
Door: BV 18-07-2017

Frankrijk heeft sinds juli van vorig jaar een wetgeving die gemeentes in staat stelt om milieuzones (zone à circulation restreinte) in te voeren. Binnen deze zones mogen op werkdagen tussen 8:00u en 20:00u louter voertuigen rijden die over een milieusticker beschikken. Voor dat ecovignet dat Crit’Air werd gedoopt, schrijft de Franse politie vanaf deze week ook boetes uit voor buitenlanders. Wie op reis gaat naar Frankrijk doet er daarom goed aan zich het vignet aan te schaffen, ook al is het aantal steden dat er gebruik van maakt tegenwoordig nog beperkt. De prijs is dat immers ook.

6 categorieën

De prijs van het vignet bedraagt (exclusief verzendkosten) slechts € 3,70. Inclusief verzendkosten wordt dat nooit meer dan € 5. Er zijn zes categorieën, maar de kostprijs is niet afhankelijke van de vervuilingsgraad. Bovendien blijft het vignet, althans voorlopig, geldig zolang het op het voertuig hangt. Elektrische- en waterstofvoertuigen krijgen het schoonste label. Diesels die ouder zijn dan 17 jaar moeten het vuilste label opkleven.

Hoe opzoeken en bestellen

Opzoeken welk vignet bij jouw auto hoort die je het best met de papieren (voor het aflezen van de euronorm) van je voertuig bij de hand. De Franse overheid heeft een simulatietool online gezet op https://www.certificat-air.gouv.fr/simulation.

Uitvlooien waar je zo’n Crit’Air vignet voor nodig hebt, is dan weer een stuk minder voor de hand liggend. In Parijs geldt het bijvoorbeeld altijd, terwijl Lyon het gebruikt voor dagen met een verhoogde luchtverontreiniging.

De enige goede manier om te bestellen

De Franse overheid benadrukt dat je alleen op https://www.certificat-air.gouv.fr/en/demande de vignetten kan bestellen. Er waren immers al rapporten van websites die namaakvignetten aanboden.

Vrijgesteld van een vignet?

Tijdens weekends en op feestdagen is het Crit’Air vignet dus geen verplichting. De Franse overheid heeft bovendien oldtimers vrijgesteld. Volgens de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen horen ook in België ingeschreven auto’s met een oldtimer-kwalificatie (de O-nummerplaat) daartoe.

Een Crit-Air zone herkennen?

De zones waarbinnen een Crit’Air sticker verplicht is, worden aangeduid met Circulation Restrainte-borden. Die zien eruit alsof ze meer beperkingen opleggen dan feitelijk het geval is. Maar ze zeggen ook niets over de Crit’Air regels van de specifieke stad of gemeente waar je je bevindt (zoals wanneer ze geldig zijn). Daarmee is het dus opletten geblazen.

Bekeuringen

Indien het Crit’Air vignet niet aanwezig is wanneer je in een zone à circulation rijdt, wordt je door de Franse politie op de vingers getikt met een bekeuring van € 68. Voor bussen en vrachtwagens bedraagt dat € 135.

Geef commentaar
comments by Disqus