Nieuwe verbruiks- en emissieregeling vandaag van kracht

Vergroot foto
Door: BV 01-09-2017

Vanaf vandaag hanteert de EU twee nieuwe, strengere, emissietests die van toepassing zijn voor nieuwe auto’s en bestelwagens. De nieuwe testmethoden vervangen de fel bekritiseerde New European Driving Cycle (NEDC). Die kwam de jongste tijd almaar meer onder vuur te liggen omdat ze onrealistisch optimistische verbruikscijfers opleverde.

Wat was er mis met NEDC?

Dat een auto in de praktijk meer verbruikt dan op papier, is algemeen geweten. Dat had te maken met een aantal beperkingen van de NEDC-cyclus, die in een labo wordt afgelegd. Die werd onder meer verweten om een onrealistisch gebruikspatroon te volgen. Zo werd in de cyclus slechts erg traag geaccelereerd en werd de snelheid van 120km/u langzaam gehaald, en dan nog voor een zeer korte tijd. Bovendien was het voor automerken erg eenvoudig om auto’s te voorzien van technologie die specifiek voor de cyclus werd gekalibreerd. We hebben het dan niet eens over sjoemelsoftware. Een start/stop-systeem dat precies zo lang de andere functies van de auto kan voeden als die tijdens de NEDC-cyclus stil moet staan, is een voorbeeld. Tenslotte zijn de richtlijnen ervan zo geschreven dat ze ruimte laten voor interpretatie, wat ervoor zorgt dat automerken vals spelen. Dat zaken als een verwarming of radio niet eens worden ingeschakeld, lijkt misschien nog logisch, maar er zijn hardnekkige geruchten of trucjes om de aërodynamica te verbeteren, de rolweerstand te verlagen… zelfs brandstof te koelen.

Anders en beter?

Niet één, maar twee nieuwe testmethoden vervangen de NEDC-standaard. De eerste is de Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure of WLTP. Eveneens een labotest, maar één die meer realistische gebruiksomstandigheden simuleert. Zo wordt er bijvoorbeeld heviger in geaccelereerd. Een klein detail dat al meteen een rem zet op de verdere downsizing van motoren omdat kleine drukgevoede centrales net dan meer consumeren dan een grotere motor die minder wordt belast.

De tweede, belangrijkste wijziging, is RDE, wat staat voor Real Driving Emissions test. Voor die resultaten wordt een auto uitgerust met meetapparatuur en effectief over een aanzienlijke afstand in allerlei omstandigheden op de openbare weg gereden. Europa is wereldwijd de eerste regio die dergelijke methode introduceert?

Iedereen gelijk voor de wet?

Wel, neen, nog even niet. Vanaf 1 september 2017 geldt de standaard WLTP voor alle auto’s die nieuw op de Europese markt worden geïntroduceerd. Pas over een jaar, in september 2018, wordt WLTP verplicht voor alle nieuwe voertuigen (ook die reeds in productie waren). RDE werkt gelijkaardig. Vanaf heden is het van toepassing voor nieuwe voertuigen. Bestaande modellen worden echter pas vanaf september 2019 geacht resultaten te hebben.

In bijna alle omstandigheden leveren de nieuwe cycli hogere verbruiks- en CO2-waarden op dan de meetmethode in NEDC. Dat betekent dat de nieuwe modellen tijdelijk met een handicap zitten. Niet alleen wanneer de verkoper z’n praatje doet, maar in vele gevallen ook fiscaal. Daar staat dan weer tegenover dat de klant een reëel verbruikscijfer mag verwachten dat dichter bij het opgegeven resultaat aanleunt.

Geef commentaar
comments by Disqus