Meer luchtvervuiling in Antwerpen na invoering LEZ

Vergroot foto
Door: BV 06-10-2017

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd de toegelaten norm voor fijn stof in Antwerpen vaker overschreden dan vorig jaar. Dat melden de Vlaamse kranten vandaag na verslaggeving van de Gazet van Antwerpen. En dat terwijl de stad sinds 1 februari een lage-emissiezone (LEZ) heeft, die werd ingevoerd om de luchtkwaliteit er te verbeteren.

Hoezo, geen onmiddellijk effect?

De dempelwaarde van 50 microgram per kubieke meter werd tijdens de eerste helft van het jaar vaker overschreden dan vorig jaar. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Scauvliege (CD&V) reageert door te nuanceren. De minister stelt dat het drie tot vijf jaar kan duren voor een onderbouwde uitspraak op basis van gemeten concentraties mogelijk is en dat een meting op korte termijn niet betrouwbaar is. Dit in tegenspraak met talrijke eerdere overheidsclaims dat ingrijpen op het verkeer een plaatselijk een onmiddellijk resultaat oplevert (precies de motivatie achter de 90-door-smog-beperking), nvdr. Bovendien stelt Schauvliege dat de Antwerparen wellicht al geanticipeerd hadden op de invoering van de LEZ, waardoor het effect ten dele reeds eerder aanwezig was.

Geef commentaar
comments by Disqus