Wat is er aan de hand met de Ford Powershift-automaat?

Vergroot foto
Door: BV 29-06-2020

Eind vorig jaar werd de Auto55.be-redactie gecontacteerd door een lezer met een Ford Mondeo met dieselmotor uit 2015 en een Powershift-automaat. Dat is een door Getrag geproduceerde eenheid met zes verzetten (+ achteruit) en een dubbele koppeling. Amper 60.000km had die op de teller en de transmissie was rijp voor de sloop. Dit jaar was er spontaan nòg een lezer zijn relaas in het contactformulier op onze site uittikte. 128.000km reed die met z'n auto. Ook met een Ford Mondeo diesel uit 2015 met Powershift-automaat die volgens de dealer integraal aan vervanging toe was. In het eerste geval rekende Ford initieel ruim 9.000 euro, in het tweede geval zou de factuur zo’n 7.000 euro bedragen. Volgens Ford kan de precieze oorzaak alleen achterhaald worden na een zorgvuldige onafhankelijke expertise.

Ford Powershift internationaal onder vuur

Pech, zou je kunnen denken. Alleen blijkt er internationaal nogal wat deining te zijn omwille van Powershift-automaten. Onder meer in Australië, Thailand en de VS liepen rechtzaken van misnoegde klanten. Daar commercialiseert Ford een gelijknamige transmissie, eveneens met zes versnellingen (+achterruit) en ook van toeleverancier Getrag. De reactie van Ford was steevast: het probleem ontkennen, de schuld in de schoenen van de eigenaar schuiven en assertief reageren op claims.

Voor de rechtbank in Thailand, Australië, de Verenigde Staten...

Van een schikking wilde Ford aanvankelijk niet weten. In Thailand en Australië koos het voor het uitputten van de gerechtelijke wegen. In Thailand oordeelde de rechtbank in 2018 dat de consument gecompenseerd moest worden. In Australië ging de rechter nog verder. Die oordeelde dat Ford bewust de problemen onder de mat veegde en de Australische consumentenwetgeving flagrant en moedwillig aan z’n laars lapte. Ford kreeg er de grootste boete ooit voor het negeren van de consumentenwetgeving in de Australische geschiedenis bovenop. Het handelde 'gewetenloos', zei de verantwoordelijke van de consumentenwaakhond er. Het merk excuseerde zich.

In de VS bereikte Ford in de loop van maart van dit jaar een schikking met klanten in nog maar eens een massarechtzaak. Het oordeel van de rechtbank werd ditmaal niet afgewacht. Wie er een Focus of Fiësta met Powershift heeft, krijgt geld terug. In sommige gevallen koopt Ford de ganse auto weer op voor meer dan 20.000 dollar. In Amerika is het al de tweede keer dat Ford moet schikken in deze zaak. In 2017 deed het dat ook eens. Toen beweerde het merk dat de problemen opgelost waren, terwijl het volgens de aantijgers wist dat dat niet het geval was. De Amerikaanse Justitie opende in deze zaak een onderzoek naar fraude bij Ford. De betrokken Powershift-automaat werd technisch aangepast, maar dat gebeurde niet voor 2016 en het is onduidelijk of die doeltreffend was.

In de beschikbare documentatie worden een hele hoop problemen opgelijst. Er wordt gesproken over olielekkage, gebrekkige calibratie, defecte lagers, falende schakelmotoren, het gebruik van verkeerde bouten en zelfs een onvoldoende deugdelijke aarding.

Onbetrouwbare werking bij Powershift in combinatie met benzinemotor

Uit de documenten in bovenvermelde rechtzaken valt af te leiden welke symptomen het eerst optraden met de versnellingsbak in combinatie met een benzinemotor. Er wordt specifiek gewag gemaakt van een onbetrouwbare, schokkerige werking die er uiteindelijk voor zorgt dat de bestuurder z’n voertuig niet meer op een normale manier kan beheersen. Zo wordt wel vaker gezegd dat de auto irrationeel schakelt om uiteindelijk nog te weigeren van versnelling te wisselen. Dan moet de auto getakeld worden.

Niet zelden factureerde Ford eerst deelherstellingen. De Amerikaanse rechtzaak maakt gewag van de aanbeveling van de fabrikant om de stuureenheid van de automaat te vervangen. Dat loste steevast weinig op, wat dan korte tijd erna leidde tot de erg prijzige vervanging van de gehele transmissie. Eiste de klant een tussenkomst van Ford, dan kreeg hij aanvankelijk een ‘njet’. Garantie verlopen. De fabrikant bediende zich volgens de in het gelijk gestelde Australische klagers uitgebreid van excuses en haalde minieme afwijkingen aan het onderhoudsschema, verkeerd gebruik en abnormale belasting aan om de klant wandelen te sturen.

Wat met de Europese Powershift-automaat voor dieselmotoren?

Bovenstaand relaas, gecompileerd uit buitenlandse berichtgeving (zie links), vertoont overeenkomsten met de twee gevallen die de Auto55.be-redactie kreeg geserveerd. De Powershift, hier in een verschillende toepassing in combinatie met een dieselmotor, werkte volgens het verslag van de twee onfortuinlijke klanten minder soepel en voorspelbaar om kort erna de geest te geven. In beide gevallen moest de auto afgesleept worden. Het kostenplaatje presenteert de vertegenwoordiger van Ford ook in ons land aan de klant. En er zijn nog overeenkomsten: ook hier werden in beide gevallen eerst deelherstellingen of diagnoses uitgevoerd, voor een bedrag van meer dan 1.000 euro. De timing vertoont ook parallellen. Uit de buitenlandse documentatie zou je kunnen afleiden dat de Powershift-automaten hun eerste gebreken na een jaar of vier beginnen vertonen en dat die leeftijdsfactor op het eerste zicht een grotere rol speelt dan de afgelegde afstand.

Ford België: "geen gekende problemen"

Volgens Ford België kan alleen nauwkeurig onderzoek uitwijzen waarom beide transmissies (bij 60.000 en 128.000km respectievelijk) faalden en is er geen overeenkomst tussen de buitenlandse producten die een benzinemotor combineren met een Powershift-automaat en de in Europa gebezigde mechaniek.

De Powershift-transmissie die wordt gecombineerd met de benzinemotor is type 6DCT250 en bevat een dubbele droge koppeling. De automaat die wordt gecombineerd met de dieselmotor is type 6DCT450 en heeft een gelijkaardige architectuur, telt eveneens zes verzetten en wordt ook door Getrag aangeleverd. Ze gebruikt evenwel natte koppelingen omwille van de grotere trekkracht die ze moet kunnen verwerken (450Nm in plaats van 250Nm, zoals gerefereerd in de typebenaming). Ford stelt dat er “geen gekende problemen zijn met de 6DCT450-transmissie” en geeft in een reactie aan de Auto55.be-redactie aan dat de oorzaak bij gebrekkig onderhoud, zware belasting, de aanwezigheid van een trekhaak of intensief gebruik zou kunnen liggen. Argumentatie die ook in het buitenland werd gebruikt. Zouden er dan toch mogelijks raakpunten zijn?

Geef commentaar
comments by Disqus