Quads, ATV en SSV 1. Inleiding

1. Inleiding
Vergroot foto
Door: BV 27-12-2012

Echte terreinbeesten zijn met uitsterven bedreigd, zo durven we wel eens te verklaren aan wie het horen wil. Het is een voorzichtige conclusie die al een hele poos ligt te rijpen op de tafel van onze redactie, en ze wordt concreter met de dag. Want zeg nu zelf: het afgelopen decennium schonk ons haast geen echt nieuwe moddervreters, terwijl een aantal exemplaren met een indrukwekkende staat van dienst zonder opvolging stilletjes van het toneel werden geduwd. Of daar eigenlijk iemand om geeft, vraag je je af? De doorsnee consument wellicht niet, want die heeft onbetwistbaar baat bij de zuinigere en comfortabelere insteek die pseudo-avonturiers in het suv-landschap heden ten dage meekrijgen. Niks geen vier keer vier meer, laat staan een ladderchassis of bladveren achteraan. Een potige kerel moet niet langer potig rijden, en dat is dan weer een stelling die elke zweem van schaamrood al lang heeft laten varen. Nu, er is een bepaald soort mensen die dat jammer vindt. Die met lede ogen toekijkt hoe het ooit zo voortvarende groepje woestelingen waarvan de eminente leden modderspatten met fierheid dragen, langzaam maar zeker krimpt tot de grootte van een uitgedroogde zandkorrel. En toch, er is een alternatief voor wie het betere ploeterwerk nog geen vaarwel wil zeggen. Een donders leuk alternatief zelfs.

Vierwielers, ze zijn het onderwerp van onze dagelijkse toetsaanslag. Meer bepaald personenwagens krijgen van ons alle aandacht, doch in dit dossier maken we graag een uitzondering. Het was wat je noemt een onthutsende vaststelling, dat er in ons land verrassend weinig informatie voorhanden is betreffende de aanschaf en het gebruik van quads. Dat zijn vierwielige gemotoriseerde voertuigen met een onmiskenbare voorliefde voor het onverharde, die bovendien het midden houden tussen een crossmotor en een tractor. Met hun prijskaartje dat zelden boven € 10.000 uitsteekt en hun - naar moderne automobielnormen - quasi ongelimiteerde terreincapaciteiten, zijn het graag benutte transportmiddelen door de actieve recreant, maar evengoed door de jager, bos- en landbouwer. Kijk eens aan, dat vinden we alvast redenen genoeg om deze excentrieke creaturen een eigen, quasi allesomvattend dossier te geven op België's grootste onafhankelijke digitale automagazine.

Geef commentaar
comments by Disqus