Quads, ATV en SSV 8. Homologatie

8. Homologatie
Bekijk 42 foto's
Door: BV 28-12-2012

Als zo je een doordeweekse personenwagen koopt, weet je in principe bij voorbaat aan welke regels je je zal moeten houden op de openbare weg. Want die zijn voor iedereen dezelfde. Bij atv's liggen de zaken wat ingewikkelder, zoals in het hoofdstuk wetgeving reeds uitvoerig werd uitgelegd. De aard van homologatie bepaalt immers in grote mate de inzetbaarheid van je voertuig. Bepalingen zoals de maximumsnelheid die je met je voertuig mag halen en het soort wegen waarop je je mag begeven, hangen rechtstreeks af van het type atv waarmee je rijdt. Belangrijk hierbij is de wetenschap dat een homologatie in principe niet omkeerbaar is. Dat wil dus zeggen dat een als motorfiets ingeschreven quad niet later als landbouwvoertuig kan worden gehomologeerd en vice versa. De hele kleine quads (< 50cc) buiten beschouwing gelaten, is de keuze voor een als landbouwvoertuig of als motorfiets gehomologeerde quad dus best ingrijpend. Bovendien kan je niet altijd zomaar kiezen tussen de twee. Als een landbouwhomologatie mogelijk is, reken dan bovendien op een extra kost van ongeveer € 1.000 voor de kit, de montage en de éénmalige keuring. Kortom, je dient dus eerst uit te maken welke homologatie het beste aansluit bij jouw profiel vooraleer je je aankooplijstje met uitverkoren quads kan opmaken. Laten we je daar alvast mee helpen.

Op de pagina die de wetgeving behandelt, kon je al terugvinden welke regels verbonden zijn aan welke type homologatie. Belangrijke uitschieters hier zijn de maximumsnelheid van 40km/u voor landbouwvoertuigen, een beperking die niet van toepassing is op als motorfiets ingeschreven quads. Anderzijds mag een landbouwvoertuig wel zogenaamde landbouwwegen berijden, iets wat de als motorfiets ingeschreven quad per definitie níet mag. Sommige aspecten lopen dan weer gelijk. Helmplicht geldt voor beide (maar niet voor buggy's en ook niet voor een landbouwer op specifieke trajecten). De homologatie bepaalt ook het aantal passagiers die zich op de quad mogen bevinden: dit is per individueel model geregeld en staat los van het type voertuig. Ook mogen beide voertuigen een aanhanger trekken, iets wat een onder de categorie van bromfietsen (< 50cc) vallende quad overigens niet mag.

En er zijn ook financiële verschillen. Een als landbouwvoertuig ingeschreven quad valt uiteraard onder het van toepassing zijnde belastingstelsel. En dat is op zijn zachtst gezegd behoorlijk interessant, want landbouwvoertuigen zijn vrijgesteld van zowel de belasting op in verkeerstelling (BIV) als de jaarlijkse verkeersbelasting. Als motorfiets ingeschreven quads genieten dit gunstregime niet, en vereisen een éénmalige inspanning van € 61,5 (BIV) en een jaarlijkse aderlating van € 53,72 (> 250cc). En daarmee is het verhaal nog niet afgelopen: Ook de verzekering behandelt beide types op een andere manier. Een tractor kan je makkelijk verzekeren voor een jaarlijks bedrag van rond de € 100 (vaak zelfs inclusief rechtsbijstand), terwijl een motorfiets doorgaans tot vijf keer meer uit je geldbeugel haalt. Kanttekening: vele verzekeraars kappen dat bedrag graag in twee als je ook een auto bij hun in portefeuille hebt.

Geef commentaar
comments by Disqus