Arrest Cassatie: zijn flitsboetes onwettig?

Vergroot foto
Door: BV 15-12-2016

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft de Belgische verkeersrechtspraak op z’n kop gezet. Dat oordeelde dat de politie niet het recht heeft om overtreders louter te identificeren op basis van de nummerplaat. Daarvoor vraagt de arm der wet immers gegevens op via de kruispuntbank van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. Omdat het gaat om persoonsgegevens heeft de politie daarvoor de zegen van de privacycommissie nodig. En die heeft het niet.

Zijn verkeersboetes nu onwettig?

Het Hof van Cassatie besliste in elk geval al dat 4 procedures waarin een veroordeling werd uitgesproken louter op basis van het nummerbord moeten worden overgedaan. Maar een politierechter in het Leuvense hield vandaag in elk geval al geen rekening met het arrest toen een beklaagde daar gebruik van wilde maken. De rechter oordeelde dat zelfs wanneer de politie zich onwettig zou gedragen hebben, zij dat niet opzettelijk deed. De rechter oordeelde verder dat het veiligheidsplan dat het aantal slachtoffers in het verkeer moet reduceren, van het grootste belang was. Een schending op de privacy weegt daar niet tegen op, oordeelde de rechter in kwestie verder.

Geef commentaar
comments by Disqus