Tolerantiemarges voor flitsen afgeschaft

Vergroot foto
Door: BV 18-06-2021

Wie de recente campagne van VIAS (het voormalige BIVV - het Belgische Instituut voor de VerkeersVeiligheid - had gezien, wist al dat de bui er hing. Het propaganda-apparaat van de Vlaamse overheid zette in op meer snelheidsmatiging met de slogan “een klein beetje te snel, is ook te snel”. Het mag dan ook niet verwonderen dat nu wordt aangekondigd dat de overheid de toleranties bij snelheidscontroles helemaal wil afschaffen. In realiteit wordt immers zelden vanaf de snelheidslimiet, maar pas een beetje hoger geflitst. Daar wil Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Opel VLD) nu van af. De minister werft nu al extra politierechters aan om de toename aan PV’s te kunnen verwerken.

Maatregelen Van Quickenborne niet in regeerakkoord

Een verstrenging van de flitstoleranties is niet opgenomen in het heersende regeerakkoord, noch het verkiezingsprogramma van OpenVLD. Van Quickenborne wil ook zo snel mogelijk (uiterlijk nog deze legislatuur) het rijbewijs met punten invoeren. Dat maakt evenmin deel uit van het regeerakkoord. Daarin is alleen een studie over de materie opgenomen.

Technische oorzaak voor foutenmarge blijft gehandhaaft

In de praktijk ontvang je vandaag pas een flitsboete als je gemeten snelheid tenminste 7km/u hoger ligt omdat op die meting een foutenmarge wordt toegepast. Die is er overigens niet voor niks. Vooral de toestellen die gebruikt worden voor mobiele controles zijn onderhevig aan onnauwkeurigheid en moeten daarom periodiek her-ijkt worden. Ook variaties in opstelling, omgevingsomstandigheden en verkeer, kunnen leiden tot onnauwkeurige resultaten. Vaste flitspalen en trajectcontroles zijn er minder aan onderhevig, maar ze moeten vanzelfsprekend wel geijkt worden. Die technische marges zouden gehandhaafd blijven bij de mobiele toestellen, maar de regering onderzoekt of ze op termijn kunnen verdwijnen bij andere installaties. Voorlopig blijft de technische foutenmarge van 6km/u gehandhaafd, bevestigd Justitie.

Tegelijk is er vaak sprake van een extra tolerantie, waardoor bekeuringen pas gegeven worden vanaf een snelheid die 5 à 6km hoger ligt dan de geafficheerde limiet. Dat zijn toleranties die zones hanteren uit goodwill voor de bevolking of om bijvoorbeeld niet overstelpt te geraken met PV's. Van Quickenborne wil van die toleranties af. Hij wil ook dat de flitspalen altijd werken. "24/7" staat in het persbericht.

Nieuwe flitspalen

De Minister zet tegelijk in op een nieuwe generatie flitspalen. Kostprijs: naar verluidt zo’n 26.000 euro per stuk. Die zijn kleiner, vergen niet meer de ingewikkelde uitwisseling van fysieke camera’s van de huidige generatie (grote) flitspalen, zijn minder eenvoudig als flitspaal te herkennen en flitsen met infraroodlicht waardoor er geen flits meer zichtbaar is.

Voor de centen, wellicht

Met de maatregel wil de overheid de strijd tegen overdreven snelheid verder aanscherpen, al kan men zich al lang de vraag stellen of er op dat vlak met deze maatregel überhaupt een concreet voordeel voor de verkeersveiligheid realiseerbaar is. Dat de beslissing ervoor zal zorgen dat de staatskas nog meer euro’s uit flitsboetes binnenrijft, lijkt wel duidelijk. De Belgische boetetarieven horen tot de hoogste in Europa.

Geef commentaar
comments by Disqus