Jeep: de diesels verdwijnen, de V8 blijft

Vergroot foto
Door: BV 19-07-2021

De toekomst van de verbrandingsmotor is onzeker. Europa kondigde in z’n NEXT55-programma al aan dat auto’s op benzine of diesel uit in 2035 verboden zouden moeten worden, al is voorlopig nog onduidelijk hoe warm die heet opgediende soep gegeten zal worden. Misschien wordt er nog wat water bij de wijn gedaan, misschien niet.

De diesel is nu al aan het verdwijnen

Wat zich nu reeds voltrekt, is een verschraling van het dieselaanbod. De EU-regelgeving, en bijvoorbeeld ook de Brusselse en Vlaamse LEZ-richtlijnen, discrimineren tegen een moderne dieseleenheid, ook al verklaren veel experten dat de jongste generaties (Euro 6d) van motoren met die brandstof ook in reëele gebruiksomstandigheden erg zuiver zijn. Niet zelden presteren ze beter dan benzines. Die volgens sommigen onheuse behandeling doet de vraag naar die motoren afnemen. Dat gaat hoofdzakelijk ten voordele van benzines - die minder zuinig zijn - en in mindere mate ten voordele van hybrides, stekkerhybrides en geheel elektrische voertuigen.

Vooral in het compacte segment verdwijnen de diesels in sneltempo. Maar ook bij grotere, zwaardere voertuigen, wordt hun bestaan in vraag gesteld. Dat zijn nochtans auto’s die baat hebben bij het koppelrijke karakter van een dieselcentrale.

Voor klimaat en milieu: de zuinige diesel verdwijnt, de gulzige V8 blijft

Het Amerikaanse Jeep lepelde diesels vooral in z’n modellen om tegemoet te komen aan de Europese vraag naar die motoren. Grote en dorstige achtcilindermodellen op benzine, die eveneens veel trekkracht opwekken, zijn in de EU moeilijk verkoopbaar. Omdat Europa nu de verbrandingsmotor afzweert, zal Jeep op korte termijn ook z’n diesels uit het aanbod schrappen. Jeep-topman Christian Meunier noemde in een interview met Australische media niet alleen Europa als oorzaak, maar kleefde er ook een datum op: ze gaan nog hooguit één productgeneratie mee en zijn tegen 2030 voltooid verleden tijd.

In Europa zullen kleinere motoren, plug-in-hybrids en volledig elektrische aandrijfopties in de catalogus verschijnen. Hoewel Jeep ook diesels aanbiedt op andere continenten, wordt het niet rendabel geacht de motoren daar in de catalogus te houden. Zonder Europa is het afzetvolume te klein. Maar de achtcilinder die blijft wél. Meunier zegt dat elektrificatie de kans biedt om betere prestaties te bieden op een schonere manier, maar voegt er in één adem aan toe dat de vraag naar grote V8-motoren op sommige markten zeer hoog blijft en dat Jeep van plan is ze daar zo lang mogelijk aan te bieden. De diesel verdwijnt, de achtcilinder gaat door…

Geef commentaar
comments by Disqus