Autokeuring: met deze gebreken moet je straks geen tweede keer aanschuiven

Vergroot foto
Door: BV 30-05-2024

Elk jaar worden in Vlaanderen ongeveer 600.000 auto’s afgekeurd. Na een herstelling moeten die opnieuw aangeboden worden bij een keuringsinstantie. Voor de klant betekent dat een hoop geregel, aanschuiven en onvermijdelijk tijdverlies. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in. De Vlaamse regering gaf finaal groen licht voor een proefproject van vijf jaar. Dat moet ervoor zorgen dat een groot aantal herkeuringen straks gewoon door een garage kan uitgevoerd worden.

Minder wachten en betere service

Vlaams minister van Mobiliteit kondigde het proefproject vandaag aan. “We hopen met de maatregelen de wachttijden te laten afnemen en zo te zorgen voor tijdswinst bij de klant”. Maar de basis voor de maatregelen is toch vooral de aanhoudende ontevredenheid van de Vlaming over de werking van de keurstations. Die is in Vlaanderen in handen van zes bedrijven die van de overheid een feitelijk monopolie hebben gekregen. Al jaren regent het klachten over die bedrijven. Ze stellen zich autoritair op, zijn niet klantvriendelijk, laten mensen massaal wachten en er zou sprake zijn van willekeur en zelfs machtsmisbruik. Met het proefproject wordt dat monopolie voor het eerst doorbroken.

Gebreken aan banden, wielen, spiegels, lichten, ruiten, boordinstrumenten, uitlaat en zo meer, mogen vanaf 2025 door een garage herkeurd worden. Aan die garages worden wel eisen gesteld. Ze moeten een keurder opleiden en de objectiviteit garanderen. De overheid belooft een controlemechanisme dat ook echt werkt - vandaag moeten twee overheidsinspecteurs toezien op meer dan drie miljoen keuringen. Dat wil eigenlijk zeggen dat de keuringsinstanties nu vrij spel hebben.

De helft van alle herkeuringen bij garages

Bij de aanvang van het proefproject zijn er vijf ‘modules’ - de gebreken binnen een bepaalde categorie - die door erkende garages gekeurd zouden kunnen worden. Later kan dat nog uitgebreid worden. Het zou al bij aanvang gaan om ongeveer de helft van de herkeuringen. Een voorbeeld - alleen al voor problemen met de lichten worden jaarlijks 180.000 auto’s afgekeurd. Voor banden zijn dat er nog eens 95.000.

Bij aanvang van het proefproject in 2025
1° module banden en wielen
2° module lichten, reflectoren en afstelling van de dimlichten
3° module ruiten, ruitensproeiers, ruitenwissers en spiegels
4° module interne inrichting, kilometerteller, snelheidsmeter, zitplaatsen, veiligheidsgordels, airbag en batterij
5° module uitlaat, vloeistoflekken, stofkappen, spatborden- en opspatafschermingsuitrusting

Hoe weet je waar je terecht kan voor een herkeuring en hoeveel zal het kosten?

De kostprijs van die keuring is niet vrij. Ze mag niet duurder zijn dan bij de huidige keuringstations. Maximaal 15,4 euro dus - al wordt dat bedrag straks nog wel geïndexeerd.

De keuringsinstanties zullen straks op het keuringsattest moeten aangeven of het gebrek ook bij een normale hersteller - voor zover die erkend is - uitgevoerd zal mogen worden. Een QR-code daarop zal verwijzen naar een lijst met erkende garages en een overzicht van welke herkeuringen die exact mogen uitvoeren.

Huidige keurstations reageren misnoegd

Weinig verrassend: GOCA Vlaanderen dat de Vlaamse keuringsstations groepeert is niet opgezet met de aanpassingen. Ze noemt de aankondiging voorbarig, onder meer omdat het advies van de Raad van State nog niet gevraagd werd. Dat zou leiden tot ‘teleurgestelde klanten’ - wat volgens de Vlaamse ombudsdienst net de specialiteit is van de huidige keuringsinstanties. Het zegt ook “dat de kernwaarden van de autokeuring, namelijk objectiviteit, onafhankelijk en onpartijdigheid binnen het proefproject niet gegarandeerd zijn”.

Geef commentaar
comments by Disqus