Dit zijn de 10 onveiligste landen in Europa

De Europese deelcomissie voor Veiligheid publiceert deze week het verkeersrapport voor 2015. Een rapport waarvan de voornaamste conclusies nu al bekend zijn. En er zijn grote verschillen in verkeersveiligheid binnen de Europese grenzen. Dit zijn de 10 Europese landen waar je het grootste risico loopt om te verongelukken. De cijfers zijn gewogen, uitgedrukt in het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per miljoen inwoners.

Letland

Letland is een van de minst en dunst bevolkte landen in de EU. Er woont iets meer dan 2 miljoen man. Veilig is het er niet. 106 per miljoen inwoners is het slechtste cijfer van allemaal.

1

Roemenië

Het zijn Oostbloklanden die de top van dit schaamlijstje domineren. In Roemenië vallen 91 doden per miljoen inwoners.

2

Bulgarije

Een tweede, maar niet laatste land dat strandt op 91.

3

Litouwen

Litouwen scoort eveneens 91. Net als Roemenië en Bulgarije dus. Maar het land boekte wel een opmerkelijke vooruitgang. Enkele jaren geleden was het getal nog 280(!).

4

Polen

Polen zit in het midden van deze bedenkelijke top 10. Met 84 stuks.

5

Griekenland

De Grieken hebben al moeilijke jaren achter de rug, en op verkeersveiligheidsvlak komen er nog meer. 73 is te hoog.

6

Hongarije

Eveneens 73.

7

Tsjechië

De Tsjechen doen het beter dan enkele directe buren. En het cijfer is identiek aan dat van ons land.

8

België

65 per 100. Dat is nog meer dan het dubbele van het beste land (Malta zowaar, met 26). Onze natie heeft ook de twijfelachtige eer het eerste West-Europese land in de opsomming te zijn.

9

Luxemburg

In Luxemburg wordt voor infrastructuur en verkeerswetgeving erg goed naar België gekeken. Misschien is het dan ook niet verwonderlijk dat de twee landen dicht bij elkaar liggen. Luxemburg strandt op 64, net ééntje beter dan België.

10
Geef commentaar
comments by Disqus