Vanaf nu bevel tot betaling bij verkeersboete

Vergroot foto
Door: BV 28-06-2017

Vanaf 1 juli wijzigt de manier waarop verkeersboetes worden geïnd. De huidige inningsprocedure bestaat uit zeven stappen en kan uitmonden in een procedure voor de politierechter. Het proces wordt vereenvoudigd en bestaat voortaan nog uit slechts 4 stappen. Bovendien hoeft de politierechtbank niet noodzakelijk nog tussenbeide te komen.

Bevel tot betaling

Wie z’n verkeersboete vanaf 1 juli 2017 niet meteen betaald, mag zich voortaan automatisch verwachten aan een bevel tot betaling. Dat zal worden uitgeschreven door de FOD Financiën. Wordt aan dat verzoek niet voldaan, dan kan de overheid snel tot invordering overgaan.

35 procent duurder

Wie niet meteen z’n beurs opentrekt bij het ontvangen van een verzoek tot betaling van een minnelijke schikking, zal geconfronteerd worden met een verhoging van 35%. Die wordt automatisch aangerekend.

Momenteel wordt 15% van alle verkeersboetes niet betaald. De overheid wil minstens € 150 miljoen extra in kas krijgen door dat terug te dringen tot 0,5%.

En voor de buitenlanders?

Daar wijzigt ook iets. De overheid kondigt immers (nog eens) aan dat buitenlandse overtreders door de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn nu ook hun bekeuringen automatisch in de bus krijgen. Belgen worden al jaren geconfronteerd met bekeuringen uit het buitenland.

Geef commentaar
comments by Disqus