Studie van 100.000 euro moet Gent leren hoe LEZ groter te maken

Vergroot foto
Door: BV 08-09-2020

De discussie over de lage-emissiezones laait weer op. In Gent zorgde ze al eerder voor spanningen tussen de verschillende fracties in de gemeenteraad. Eind vorige week besliste burgemeester De Clercq (OpenVLD) samen met zijn college om een nieuwe studie te bestellen die het effect van de LEZ-zone in kaart moet brengen.

Is een lage-emissiezone wel nuttig?

Steeds vaker worden de heilzame effecten van een lage-emissiezone in vraag gesteld, ook internationaal. Onder meer in Duitsland en Nederland beslisten overheden eerder al om de mobiliteitsbeperkingen terug te schroeven bij gebrek aan een aantoonbare verbetering van de luchtkwaliteit. De in Europa bijna gehele lockdown omwille van de uitbraak van het coronavirus, bood een unieke kans om effecten van een drastische verkeersdaling in kaart te brengen. Ze waren minimaal. Ook in ons land, bleek de Vlaamse Milieumaatschappij niet in staat een verband tussen de verkeersdaling en de luchtkwaliteit aan te tonen.

Gent houdt vast aan uitbreiding LEZ

Ondanks alles houden de coalitiepartners in Gent, de partij Groen voorop, niet alleen vast aan de LEZ-zone, maar ook aan de aangekondigde uitbreiding ervan. N-VA, dat zelf mee aan de oorsprong van de invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen lag, spreekt zich inmiddels openlijk uit tegen een verdere uitbreiding. Een lage-emissiezone spijst wel de stadskas, maar veroorzaakt tegelijk sociale drama’s. Heel wat burgers ervaren ze dan ook als een platte belasting en een beperking van de vrijheid.

Grote economische gevolgen van invoering LEZ

Het bestellen van de 100.000 euro kostende studie wekt ook meteen veel kritiek op. Zo is het doel niet om vast te stellen of een uitbreiding van de LEZ wel noodzakelijk is. Ze gaat daar van uit. Ze brengt evenmin de eventuele economische gevolgen in kaart. Het is opvallend hoe de Belgische steden met een LEZ-zone het economische aspect - de invloed op lokale handelaars - negeren. Volgens de Gentse N-VA-fractie is dat effect er wel degelijk. “Handelaars lieten weten dat hun klanten niet meer afkwamen”, wordt daar gezegd.

Niet of, wel hoe

Wat de studie wél moet onderzoeken is hoe de uitbreiding tot stand zou moeten komen. Daarbij is sprake van een ‘maximaal scenario’ waarbij het volledige gebied binnen de R4 (de ringweg om Gent) tot lage emissiezone zou worden uitgeroepen.

Geef commentaar
comments by Disqus