Minder snel en toch minder veilig: meer verkeerslachtoffers in 2021

Vergroot foto
Door: BV 09-08-2021

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar lieten in Vlaanderen bijna een kwart meer mensen het leven in het verkeer dan tijdens dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van Vias.

Hoogste aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen sinds 2016

Van januari tot juli vielen in Vlaanderen 109 verkeersslachtoffers te betreuren. In 2020, met gedeeltelijk lockdownmaatregelen omwille van de coronacrisis, vielen in dezelfde periode nog 88 slachtoffers. Een verschil van 24 procent. Het is sinds 2016 geleden dat Vlaanderen nog eens zo slecht scoorde.

Het mankeert Vlaanderen niet aan nieuwe verkeersmaatregelen. Vlaanderen heeft op bepaalde streken in Engeland na, de grootste concentratie van flitspalen in Europa. Daarnaast zet het landsdeel ook volop in op trajectcontroles en massale flitscontroles. Tegelijk wordt de snelheid van het verkeer systematisch en vaak drastisch verlaagd. Begin 2017 ging in Vlaanderen de maximumsnelheid op gewestwegen en buiten de bebouwde kom omlaag van 90 naar 70km/u. Daarnaast kiest Vlaanderen systematisch voor het uitbreiden van zones 50 en zones 30. In heel wat binnensteden is 30km/u in recente tijden de norm geworden. De Vlaamse overheid maakte de invoering van die zones - waarvoor de beslissing op gemeentelijk niveau wordt genomen - erg aantrekkelijk voor plaatselijke besturen. Lokale overheden mogen er immers bekeuringen uitschrijven binnen het GAS-boetestelsel voor snelheidsovertredingen tot 20km/u. Die zijn moeilijk te protesteren, hoeven niet door politie geconstateerd te worden en - het belangrijkst - het inkomen gaat rechtstreeks naar de gemeentekas. Veiligheid is het geliefkoosde argument van plaatselijke besturen om de invoering te verantwoorden.

Steeds verder van doelstelling

Vlaanderen heeft de utopische ambitie om het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te herleiden. Volgens het regeerakkoord moet het aantal slachtoffers op jaarbasis zo snel mogelijk minder dan 200 bedragen. De cijfers suggereren inmiddels echter dat de genomen maatregelen het tegengestelde effect hebben. Stef Willems van Vias schiep op Radio 1 nog meer kader door te stellen dat in Vlaanderen de horeca nog dicht was en dat er verschillende maanden nog een avondklok gold.

Wallonië doet het wél goed

Het erg kleine meetgebied Brussel doet in de cijfers wel uitstekend. Daar daalde het anatal verkeersslachtoffers van 10 naar 4. In Wallonië zakte het aantal slachtoffers van 88 in het semester van 2020 tot 70 dit jaar. Een daling met 20 procent. In Wallonië was het al meer dan 10 jaar geleden dat er nog eens zo weinig slachtoffers te betreuren vielen. Brussel deed alleen in 2016 beter.

Overal meer gewonden

Het aantal letselongevallen en gewonden neemt in gans België met ruim 10% (12 en 11% respectievelijk) toe. In Vlaanderen waren zo 9.509 incidenten tegen 8.585 in het eerste semester van vorig jaar. Dat is 11% meer. Brussel tikte af op 1.568 (+6%) en Wallonië op 4.441 (+16%).

Populariteit tweewielers is gevaarlijk

Volgens Vias is de bromfiets onder jongeren aan een revival bezig. Een auto is voor heel wat jonge mensen moeilijk haalbaar geworden. Die populariteit weegt op de cijfers. Het instituut zegt dat bij jongeren tot 24 jaar het aantal bromfietsongevallen weer duidelijk in de lift zit. Het aantal letselongevallen met bromfietsers in Vlaanderen steeg op één jaar tijd met meer dan 41 procent. Bij conventionele fietsers is er een stijging van het aantal incidenten met letsel van 3%. Bij elektrische fietsen ging dat 24 procent de hoogte in.

Geef commentaar
comments by Disqus