Altijd maar uitstel van levering? Prijsaanpassing? Dit zijn je rechten als autokoper

Vergroot foto
Door: BV 23-08-2022

De autosector kampt met serieuze leverproblemen. Door coronasluitingen (momenteel nog aan de orde in China), oorlog en allerlei componententekorten (waaronder het lang aanslepende halfgeleidertekort), lopen levertijden almaar langer op. Eén à twee jaar moeten wachten op een nieuwe auto is geen uitzondering meer. Steeds meer klanten krijgen te horen dat ze langer moeten wachten. En gelukkig zeldzaam, maar niet ongehoord: soms wil een automerk je ook meer laten betalen omdat de prijs inmiddels is aangepast.

De prijs aanpassen mag niet, uitstel van levering mag één keer

De verkoop van voertuigen aan consumenten wordt geregeld in een Koninklijk Besluit van 5 april 2019. Dat is het absolute minimum waaraan een autoverkoper zich moet houden, want het is wet. En daarin staat alvast erg duidelijk dat “de prijs niet herzienbaar is”. Uitzonderingen op die regel voorziet het K.B. niet. Dat heeft alvast het voordeel erg helder te zijn: de prijs aanpassen mag niet.

Over de levertermijn zegt de wet twee dingen. Ten eerste: een concrete leverdatum en -plaats moet opgenomen zijn in de overeenkomst. Door de aanhoudende onzekerheid op dat vlak neemt de verkoper steeds vaker een loopje met dat aspect. We horen hier bij Auto55.be dat er steeds vaker termen als ‘levering onbepaald’ worden opgenomen. Dat mag in principe niet.

De levering van je auto mag één keer uitgesteld worden, tenzij de klant meteen heeft aangegeven dat de leverdatum voor hem ‘essentieel’ is. Vanaf een tweede uitstel mag je als klant kostenloos je bestelling annuleren. Alles wat je tot dan betaald hebt, moet teruggestort worden. Alleen: daar ben je vandaag de dag niet veel mee. Bij de meeste automerken zijn de wachttijden erg lang. Eigenlijk is extra geduld oefenen de enige echte mogelijkheid.

Intussen is de auto aangepast

Automerken kunnen in de tussentijd kleine aanpassingen doorvoeren aan de auto’s in kwestie. Een modeljaarwissel bijvoorbeeld. Daarvoor heeft de wet een provisie. Gaat het om grotere aanpassingen, dan kan je die als klant weigeren en is dat grond voor een annulering. Je moet dan al je geld terugkrijgen. In elk geval geldt het volgende: ook wanneer je als klant bijvoorbeeld een auto van een nieuwe modeljaar accepteert, wil dat niet zeggen dat je er automatisch de meerprijs voor moet betalen. De richtlijn over de prijs blijft immers geldig.

En wat met de verkoopsvoorwaarden?

Inmiddels bleek uit de verslaggeving van verschillende media al dat verkoopscontracten soms wel degelijk provisies omvatten voor prijsaanpassingen. In principe kan de verkoper in zijn algemene voorwaarden immers zetten wat ze wil, maar wanneer ze strijdig zijn met de wet, tellen ze niet. Voorzieningen in verband met de prijsaanpassing vallen daaronder.

Hoe gaat dat in z’n werk?

In principe moet de afgesloten overeenkomst gewoon uitgevoerd worden. “Overeenkomsten strekken tot wet”, zegt de FOD Economie in dat verband. Het is dus niet zo dat je als klant automatisch akkoord gaat met een (kostenloze) annulering wanneer je een prijsverhoging niet aanvaardt. Dat is zelfs niet het geval wanneer je je wel kan verzoenen met bijvoorbeeld een auto van een nieuwer modeljaar (met daarbij horende kleine wijzigingen). Dat kan perfect zonder de prijsaanpassing te accepteren. Die wijs je gewoon af.

Wettelijk toegelaten aanpassingen zijn… toegelaten. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe overeenkomst voor opgemaakt moet worden. Het is niet onredelijk van een verdeler dat die vraagt om ze even schriftelijk te bevestigen (in een mail bijvoorbeeld). Moet er plots een nieuwe bestelbon opgesteld worden, dan gaat er bij de klant maar beter een alarmbelletje rinkelen.

Geef commentaar
comments by Disqus