Nultolerantie niet voor iedereen: politiecommissaris rijdt 59km/u te hard en krijgt geen straf

Vergroot foto
Door: BV 19-04-2023

Hardrijders worden in België zwaar aangepakt. Zelfs voor kleine overtredingen worden in ons land al hoge boetes - bij de hoogste van Europa - uitgeschreven. Wie te hard rijdt of zich te vaak bezondigd, moet zich bovendien verantwoorden voor de politierechter. Die kan besluiten om het rijbewijs in te trekken. Rijdt iemand meer dan 30km/u te snel in een bebouwde kom, dan is hij z’n rijbewijs minstens 8 dagen tot zelfs vijf jaar kwijt. Bovenop een fikse boete, uiteraard. Een rechter kan echter beslissen om het rijbewijs niet in te trekken, maar hij moet die beslissing motiveren. Weinig waarschijnlijk, te meer omdat Belgisch justitieminister Van Quickenborne pleit voor een absolute ‘nultolerantie’ voor snelheidsovertredingen.

Politiecommissaris rijdt 59km/u te snel en krijgt geen straf

Toch werd vorige zomer een man geflitst aan de watersportbaan in Gent aan meer dan het dubbele van de maximaal toegelaten snelheid en niet gestraft. De man reed (na correctie) 109km/u daar waar 59km/u is toegestaan. De laagvlieger was politiecommissaris Eric Naudts. Op z’n laatste werkdag nota bene. Hij reed na zijn pensioenfeestje naar huis. De man had er een degelijke carrière bij onder meer de hondenbrigade, interventiedienst en anti-overlastbridages van de lokale politie opzitten. De rechter oordeelde deze week dat de voorbeeldige carrière van de man niet besmeurd moest worden en schorste de straf op. Dat betekent dat de commissaris wel schuldig wordt geacht, maar geen straf krijgt opgelegd. Geen boete en evenmin een intrekking van het rijbewijs. Volgens Het Nieuwsblad gaf Naudts aan dat ‘hij er met z’n gedachten niet bij was’ en wilde hij de rechter om begrip vragen, maar die was hem te snel af. Naudts verklaart nog dat hij ‘al meer dan 40 jaar z’n rijbewijs heeft en nog nooit een overtreding beging’.

Geef commentaar
comments by Disqus