Duitsland, Frankrijk en Italië tegen strengere uitstootnorm nieuwe auto’s

Vergroot foto
Door: BV 25-09-2023

Terwijl Europa zich opmaakt voor een min of meer verplichte transitie naar elektrische autorijden (want die verplichting staat niét in het akkoord, zie meer hier), wordt er ook gewerkt aan een nieuwe Euro 7-emissienorm. Dat is wetgeving die bepaald hoe schoon de uitstoot van een auto moet zijn. De nieuwe norm werd eerder al uitgesteld, maar zou uiteindelijk toch in 2025 in voege moeten gaan. Maar steeds minder landen zien dat akkoord zitten… Intussen is al lang niet meer duidelijk of die Euro 7-norm er ooit nog geraakt.

De laatste keer strenger

Het zou de laatste verstrenging van een uitstootnorm voor de verplichte elektrische transitie zijn. Maar hoewel zo’n norm altijd een hoop getouwtrek tussen allerlei belangengroepen (autofabrikanten, milieu-organisaties, politiek…) oplevert, is hij nu extra controversieel. Europa doelde op een forse verscherping. Onze regio heeft globaal gezien zowat de strengste uitstootnormen ter wereld, maar in sommige regio’s - waaronder de Amerikaanse staat Californië - waren er enkele specifieke uitstootstoffen waarvoor een lagere uitstootdrempel werd gehanteerd. De Euro 7-norm zou de uitstoot van meer stoffen reguleren en ze voor allemaal tot het strengste niveau ter wereld brengen. Tenminste, aanvankelijk. Want de strenge doelstellingen stuiten op allerhande verzet.

Zoals dat hoort in een democratisch bestel zijn alle partijen ongelukkig. Voor de milieugroeperingen gaat de norm niet ver genoeg, voor de fabrikanten gaat hij te ver. Ook over de kostprijs lopen de schattingen ver uiteen. Politiek Europa claimt dat de Euro 7-norm een auto gemiddeld maar 150 euro duurder zou maken. De industrie claimt tot een tienvoud van die prijsverhoging. Bovendien wordt steeds vaker gesteld dat die norm in de aanloop naar elektrificatie eigenlijk niet meer nodig is. Steeds meer landen verzetten zich tegen de invoering. Duitsland, Frankrijk en Italië, niet toevallig landen met een sterke auto-industrie - zijn allemaal al tegen. En nu moeit ook Spanje zich in de strijd. Dat land is momenteel EU-voorzitter.

Zo zwak het het geen nut meer heeft

Spanje stelt voor om de invoering van de Euro 7-norm voor personenwagens uit te stellen van 2025 naar 2027. Voor bedrijfswagens zou de norm zelfs opschuiven naar 2031. Het land stelt ook een zachtere norm voor, waardoor het verschil met de huidige Euro 6-emissie norm erg klein wordt. Milieu-drukkingsgroep Transport & Environment zegt dat deze situatie de Europese bevolking zal veroordelen tot ‘vermijdbare gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfgevallen’.

Geef commentaar
comments by Disqus