Studie: Vlaams verbod op verbrandingsmotoren in 2029 onhaalbaar

Vergroot foto
Door: BV 30-09-2023

Terwijl Europa vanaf 2035 de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor aan banden wil leggen, wil Vlaanderen de elektrische auto al vanaf 2029 verplichten. Een nieuwe studie van Transport & Mobility Leuven deed onderzoek en concludeert nu dat die doelstelling onmogelijk te realiseren is.

Meer elektrische auto’s, maar niet genoeg

Het onderzoek van Transport & Mobility in opdracht van de Bond Beter Leefmilieu concludeert niet alleen dat de doelstelling niet haalbaar is. De conclusie luidt dat de Vlaamse automarkt tegen 2029 zelfs niet de helft van z’n verkoop zal realiseren in elektrische auto’s. De overheid zet in op een bliksemsnelle omschakeling naar elektrische auto’s. Die veroveren wel steeds meer marktaandeel. De cijfers van Transport & Mobility hebben het over aandeel van 7 procent in 2021, 12 procent in 2022 en 18 procent in de eerste helft van 2023. Volgens schattingen van het onderzoeksinstituut zal het aandeel in 2029 nog altijd niet groter zijn dan 46 procent. Bijlange na niet genoeg om te kunnen spreken van een realistische doelstelling. De omschakeling zou bliksemsnel moeten gebeuren, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Bovendien gaat de stijging het aandeel van de elektrische auto onmiskenbaar ten nadele van de particuliere automarkt. Private autokopers in ons land kopen steeds minder vaak een nieuwe auto en nog steeds erg zelden een elektrische.

Elektrische auto nog altijd te duur

Transport & Mobility Leuven constateert dat de elektrische auto nog altijd te duur is. De totale kostprijs is gemiddeld nog steeds 11 procent hoger dan die van een auto met verbrandingsmotor, ondanks forse prijsstijgingen van conventioneel aangedreven auto’s tijdens de jongste jaren. Sommige modellen met verbrandingsmotor zijn nu haast dubbel zo duur als amper 10 jaar geleden.

De door de Vlaamse overheid aangekondigde aankooppremie van 5000 euro voor particulieren zou bij auto’s onder de 40.000 euro (de ingestelde drempel) ongeveer de helft van het verschil in aankoopprijs wegwerken. De Bond Beter Leefmilieu pleit voor nog meer voordeel. Elektrische auto’s zijn vrijgesteld van verkeersbelasting en rijtaks, maar moeten volgens de organisatie fiscaal nog aantrekkelijker worden. En terwijl Europa zich steeds meer vragen stelt bij de Chinese handelspraktijken met elektrische auto’s, lijkt het rapport net te pleiten voor meer import van goedkope modellen. De Bond Beter Leefmilieu wijst er ook op dat Vlaanderen meer zou kunnen doen om verbrandingsmotoren te verbieden.

Niet allemaal kommer en kwel

Niet alle conclusies van het onderzoek zijn slecht. Vlaanderen boekt fors vooruitgang op het vlak van laadinfrastructuur. 46 procent van de Vlamingen woont nog steeds in een gemeente met ontoereikende laadinfrastructuur en minder dan één laadpunt per 1000 inwoners, maar globaal gezien ligt het aantal publieke laadpunten op schema. De doelstelling is om er tegen 2025 meer dan 28.400 te hebben. Dat is één laadpunt per tien elektrische auto’s. Momenteel staat de teller al op meer dan 21.000. Vlaanderen is daarmee één van de best presterende regio’s in Europa.

Geef commentaar
comments by Disqus